Luontopolkuhanke

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry aloitti v. 2011 Ravakka ry:n ohjauksessa EU-hanketyöskentelyn luontokohteiden ja Mynäjoen virkistyskäytön lisäämiseksi Asemanseudulla. Toteutuksen pääpaino oli v. 2012. Kun polkuhankkeen lupa-asiat, mm. käyttöoikeussopimukset maanomistajilta, olivat kunnossa, tilattiin laavu pystytettäväksi Mynämäen Käsi- ja taideteollisuusopiston rakennusosastolta.

Asmandiaksi nimetty ranta-alue kunnostettiin talkootöinä kevään 2012 aikana, laavun pystytys opiskelijoiden opinnäytetyönä tapahtui huhtikuussa. Samaan aikaan valmistui ponttoonilaituri. Syksyn 2012 taidetapahtumaan valmistui näköalalava Rauasvuorelle. Kesän 2013 aikana valmistuivat polun kartat ja opastetaulut neljään paikkaan, sekä viitoitus ja merkit koko reitin osalle.

Iso kiitos polkuhankkeen toteutumisesta kuuluu maanomistajille, sekä kaikille talkoisiin osallistuneille. Kyläyhdistys ja maanomistajat ovat tehneet vapaaehtoisen sopimuksen ulkoilureitin perustamisesta ja kunnossa pitämisestä 10 vuoden ajan. Kyläyhdistys on saanut Mynämäen kunnalta käyttöönsä korvauksetta Asmandian/ laavun alueen ja sitoutuu hoitamaan alueen sekä sille rakennetut laitteet. Luontopolku ja Asmandian alue on kaikkien asemanseutulaisten ja muiden alueella liikkujien vapaassa käytössä.

Leader Ravakka on tukenut tätä hanketta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013.