Toimintakertomus 2017

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry on vuoden 2017 aikana järjestänyt tapahtumia ja toimenpiteitä, joilla lisättiin asuinympäristön tunnettavuutta, viihtyisyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. Pyrkimys pitää Asemanseutu vireänä ja houkuttelevana asuinalueena, jonka asukkaat toimivat aktiivisesti yhdessä, toteutui hyvin myös tämän toimintavuoden aikana.

Kyläyhdistys seisoo jäsentensä lisäksi vahvasti kahden paikallisen yrityksen muodostamalla ”teräskivijalalla”, nimittäin Rouhiaisen Kivi Oy:n ja Steel-Master Oy:n panos tilojen, työkalujen ja talkookoneiden osalta on merkittävää ja arvostettavaa. Tähän yhdistettynä kunnan ja Ravakan avustukset sekä kyläläisten talkookädet, niin mittaviakin asioita oli ja on mahdollista toteuttaa.

YLEINEN TOIMINTA

Kokoukset

Hallitus järjesti 12 kokousta, joissa käsiteltiin 148 pykälää. Tämän lisäksi järjestettiin kaksi sääntömääräistä kylä-/vuosikokousta, kolme tapahtumien ja markkinoiden järjestelytoimikuntien kokousta sekä kaksi hanketoimikuntien kokousta. Hankkeisiin sisältyviä talkootapahtumia oli yhteensä noin 20 ja niissä tehtiin yhteensä 453 talkootuntia.

Hallituksen kokoonpano

 • Puheenjohtaja: Mika Rouhiainen
 • Varapuheenjohtaja: Ari Helasmo
 • Sihteeri/tiedottaja: (nettisivut ja kotiin jaettavat tiedotteet) Minna Hautio
 • Tiedottaja: (sosiaalinen media ja muu tiedotus) Kari Mäkelä
 • Rahastonhoitaja: Terttu Kokko
 • Jäsenet: Markus Gottschalk, Marko Vilola, Zivile Karvonen ja Marjut Henriksson
 • Varajäsenet: Anne Lahtinen, Petteri Huuskonen ja Sari Verta
 • Toiminnantarkastajat Ari Saastamoinen ja Hilkka Rakkolainen, varalla Merja Saastamoinen ja Sinikka Kuusela

Toimikunnat

 • Kyläkimara-toimikunta
 • hanketoimikunta
 • ulkoilualuetoimikunta
 • markkina/tapahtumatoimikunta

Edustukset

 • Mynämäen kunnan kylien neuvottelukunta: varsinainen jäsen Kari Mäkelä, varajäsen Marjut Henriksson
 • Lapsineuvoston jäsen: Zivile Karvonen
 • Kyläkummi: Kari Mäkelä
 • Koulun ja kunnan yhteyshenkilö: Mika Rouhiainen

Talous

 • Henkilöjäsenmaksu 7 €/henkilö
 • Kannattajajäsenmaksu/yksityishenkilöt 20 €
 • Kannattajajäsenmaksu/yritykset 50 €
 • Jäsenmäärä oli nousussa, 31.12.2017 88 jäsentä.
 • Toimintavuoden talous jäi lähes 2000 euroa miinukselle siitä syystä, että hankkeen rahana maksettavia omaosuuksia maksettiin tänä vuonna. Kunta on myöntänyt meille korotonta lainaa hankkeen ajaksi.

Tiedotus

 • Yhdistyksen tapahtumista, kokouksista ja hankkeista tiedotetaan aktiivisesti jutun muodossa Vakka-sanomalehdessä.
 • Kotisivu http://www.mynamaenasemanseutu.net/ on uudistunut ja mahdollistaa enem­män kuvia ja tietoa.
 • Fb-sivu Asemanseudun ihmeet/ luonto- ja ulkoilupolku on nopean tiedonkulun ja mielipiteen vaihtoon.
 • Lisäksi jaettiin Asemanseudun 270 talouteen tiedotteita; talvella tietoa Kyläkimarasta ja hankkeistamme jäsenmaksulla lisättynä, ja kesällä toinen Kyläkimaraesite, tarinaa rautatiestä + infoa museojunamatkasta ja laituritansseista sekä loppuvuonna Kyläkimaran Kuusijuhla-mainos.

HANKKEET

Asemanseutu ylös, ulos ja liikkeelle! -hanke

Toukokuussa 2016 alkaneen hankkeen suurin ponnistus 2017 oli monitoimikentän kaukalon rakentaminen Aseman kentälle. Lahjoituksena saadun kaukalon rakenteet eivät soveltuneet kuntonsa ja muotonsa puolesta käyttöömme. Uusi kaukalo on tehty käsityönä täysin uusista metalli- ja puuosista ja reunat Itävallasta tilatusta kovamuovista. Runsaasti talkootunteja vaatinut kenttä tuli toimintavuoden aikana lähes jäädytysvalmiiseen kuntoon. Kenttä palvelee talvisin jääkiekkokaukalona ja kesäisin muiden pallopelien kenttänä. Kentälle on myös hankittu koripallotelineet sekä parannettu valaistusta.

Nyt lähes valmiiden rantalentopallokenttä ja mölkky-/petanque-kenttä Asmandiaan valmistuvat lopulliseen muotoon keväällä 2018. Kuusi koria sisältävän frisbeegolf-radan rakentaminen Aseman kentän ja Asmandian väliselle alueelle siirtyi vuoteen 2018.

Vallaisten vallassa -hanke

Keväällä 2017 laadittiin hakemus Vallaisten vallassa -hankkeelle, jonka avulla luontopolkuverkostoa kehitetään entisestään. Ravakka on puoltanut hanketta 1.6.2017- 31.12.2019 eteenpäin Ely:lle. Hanke voitiin aloittaa Ravakan hallituksen päätöksellä vaikka hankepäätöstä Ely:ltä ei vielä 2017 puolella tullut.

Hankkeessa polkuverkostoa suunnataan uusien alueiden kautta ja Asmandian aluetta kehitetään monipuolisemmaksi retkeilijöiden tarpeita paremmin tukevaksi kokonaisuudeksi. Reitit tehdään selkeämmäksi ja helppokulkuisemmaksi mm. kiviä siirtämällä ja portaita rakentamalla. Reiteille rakennetaan levähdyspaikkoja, joissa on penkkejä ja pöytiä. Linnavuorelle rakennettaneen näköalalava. Reitille sijoitetaan QR-koodeja sisältäviä informaatiopisteitä (puisia paaluja), joihin koululaiset tuottavat sisältöä alueen historiasta ja luonnosta. Reitin kallioisimpiin kohtiin saatetaan joutua rakentamaan suojakaiteita tai -aitoja. Reitti linjataan osin uudestaan ja muodostetaan kehämäiseksi. Kyltit tehdään pitkäikäisemmästä materiaalista ja niiden sijoittelua parannetaan.

Asmandian alueelle on hankittu varastokopiksi rakentuva 8 metrin merikontti kanoottien, pelastusliivien, melojen ja reitin korjaustöissä tarvittavan puutavaran talvisäilytystä varten ja sen yhteyteen rakennetaan retkeilijöille ja pelaajille kuivakäymälä.

Kyläkimara

Vuoden 2017 aikana Kyläkimaran tapahtumasarjan järjestivät Mynämäen kylät Mynämäen kunnan Suomi 100 -tapahtumia varten myöntämällä 10 000 euron avustuksella. Hankkeeseen liittyi 13 erilaista tapahtumaa 12 kylässä. Tapahtumat sijoittuivat eri kyliin ja muodostivat ajallisen ketjun, joka kattoi koko juhlavuoden 2017.

Kimara oli suunnattu yli 65-vuotiaiden toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Yhdistyksemme oli virallisena hakijana ja keskeisissä tehtävissä hankkeen koordinoinnissa ja taloudenpidossa: hakemuksen teko kunnalle, esitemateriaalin koonti, tilaisuuksien kartoitus, talousarvio, varojenjako, seuranta, yleismarkkinointi, yleiskoordinointi ja loppuraportointi.

Hanke-esitettä suunniteltiin 2016 loppuvuonna. Esitteitä 4000 kpl tehtiin kaksi puolenvuoden välein ja jaettiin laajalti kylien toimesta. Jakelu aloitettiin 5.1.2017 Maamiesseuran talolla loppiaisaaton iltamissa. Toinen esitekierros jaettiin kesäkuun alussa. Kyläkimara päättyi 18.12.2017 yli odotusten onnistuneeseen Kuusijuhlaan Mietoisten Maamiesseurantalolla.

Museojunamatka ja laituritanssit Mynämäen asemalaiturilla

Asemanseudun oman Kyläkimara-tapahtuman teemana oli juna ja asema. Järjestimme tapahtuman, joka keskittyi juna-aseman ja rautatien ympärille. Se yhdistettiin museojuna-tapahtumaan heinäkuussa lauantaina 15.7.2017. Teemana oli “työmatka Turkuun”, tarinoiden keruuta ja kerrontaa, junamatka Mynämäki-Turku-Mynämäki museojunalla ja laituritanssit. Yhdistyksemme vuokrasi matkalle yhden koko 75 paikkaisen museojunavaunun. Paikat “myytiin loppuun” jo viikkoja ennen. Matkan VIP-henkilöinä, kertojina, olivat +65-vuotiaat jakaen muistitietoa nuoremmille sukupolville. Täyden junavaunun isännöinnistä vastasivat Minna Hautio ja evp-konduktööri Timo Virtanen.

Junareissun jälkeen jatkettiin muistelua ja pistettiin jalalla koreasti Mynämäen juna-asemalaiturilla elävän musiikin The Aseman Salonkiorkesterin tahdissa. Tämän kaikki oli ilmaista +65-vuotiaille, mutta kaikki sukupolvet olivat tervetulleita tapahtumaan omakustanteisesti. Päivän tapahtumasarja sai runsaasti kiitosta osallistujilta ja julkisuutta Vakka-lehden välityksellä.

Muuta toimintaa

 • Turun Rakenna ja sisusta -messuilla 10.2. Mynämäen kunnan osastolla osallistuimme päivystykseen kahden henkilön voimin.
 • Kevätmarkkina-pihakirppis järjestettiin 28.5 koulun kentällä. Myyjiä ja tavaroita oli, mutta ostajia olisi voinut olla enemmän ja kauppa sitä myöden vilkkaampaa.
 • Mynämäen Partiolaiset pitivät oman metsäkirkkotapahtuman 17.9 ristikulkueena Asmandiasta Rauasvuorelle. Tapahtuma päättyi nuotioruokailuun Asmankololla.
 • Mynämäen kunnan Kylien neuvottelukunta ja Kyläkimaran seurantaryhmä kokousti Aseman koululla 22.11.2017.
 • Yhdistyksemme edustajat olivat mukana “seurantajäseninä” Matkaillen kylillä /pyörällä päästään -hankkeen kyläilloissa matkailukohteiden etsinnässä ja kehittämisessä. Hanketta vetää Maa- ja kotitalousnaiset. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa pyörällä tavoitettavia matkailukohteita lähinnä Pyheen ja Korvensuun alueilla, saada ne ja Mietoinen karttamerkinnöiksi Saariston Rengastien opaskarttaan. Raukkaa ja Asemanseutu sopinevat myös hankkeen ajatuksiin.
 • Yhdistyksemme otti kantaa ojien perkauksesta kaventuneen Vallaisten paikallistiehen järjestämällä tienvarren asukkaiden toimituksellisen jutun Vakka-lehteen.
 • Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia -valmennusryhmä tutustui koulutus-/arviointitarkoituksessa 15.9 polkuverkostoomme, josta saimme Vallaisten vallassa -hankkeeseen lisäideoita.
 • Yhdistyksemme tapahtumia, hankkeita ja tekemisiämme on käytetty esittelymateriaalina mm. Ravakka ry:n 30v. juhlassa ja Valonian tilaisuudessa.
 • Osallistuimme Luontokohteiden avoin data -hankkeen aluetilaisuuteen Raisiossa. Minna Hautio piti siellä esityksen, joka käsitteli kylän hanketoimintaa luontomatkailun näkökulmasta.
 • Toimintavuonna emme järjestäneet omaa Avoimet Kylät -tapahtumaa, mutta vierailimme muiden tapahtumissa mm. kunnan Kyläluuta-tapahtumiin kuuluvissa taidenäyttelyissä Sunilan navetassa ja Valtolan kylässä.


Asmandia, luontopolku ja latuverkosto

Asmandia laavuineen on löytänyt suosion virkistysalueena. Alueella vieraili satoja kävijöitä, retkeilijöitä, perheitä, yhdistyksiä, nuorisoa. Kanootteja lainattiin edellisvuosia vähemmän. Myös luontopolulla ja näköalatasanteella Rauasvuorella, Linnavuorella ja tammimetsässä oli runsaasti kulkijoita. Kävijöiden kehittämisideat on otettu huomioon uudessa hankkeessa. Varustetason ja alueen monipuolisuuden nousu lisää vierailijoita. Suurta ilkivaltaa ei esiintynyt. Talvella lumitilanteesta riippumatta Asemanseudulla hiihdetään. Jos ei pelloilla ole lunta, latumestarimme Pekka Valtonen loihtii jokiuomaan molempien tyylien lumiladut. Retkiluistelijoita on havaittu.

Käsittelykierros:

Hallitus 7.3.2018, Kyläkokous 11.4.2018