Yhdistyksen tavoitteet

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry on toiminut virallisesti yhdistyksenä vasta vuodesta 2010, mutta yhteistä toimintaa kylillä on järjestetty jo vuodesta 1982 saakka. Erityisen tärkeä kumppani on ollut Aseman koulun vanhempaintoimikunta. Yhdessä toimien on saatu hankittua mm. kiipeilytelineitä ja muita leikkipuistovälineitä alueen lasten iloksi. Yhdistyksen tavoitteena on edis­tää Mynämäen Asemanseudun kylien elinvoimaisuutta. Tähän tavoitteeseen pyrkiessään yhdistys suun­nittelee ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla lisätään asuinympäristön vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä asuk­kaiden hyvinvointia. Yhdistys osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan seudun kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa. Tavoitteena on säilyttää Asemanseutu vireänä ja houkuttelevana asuinalueena, jonka peruspalvelut ovat kunnossa ja jonka asukkaat toimivat aktiivisesti yhdessä.

Yhdistys on ottanut tavoitteekseen kehittää kylän yhteisöllistä toimintaa ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen.  Tätä varten on tehty useita hankkeita ja tempauksia, joissa yhteistyökumppaneina ovat olleet ELY, Ravakka (Leader-ohjelma), Mynämäen kunta, Aseman koulu, Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Saaren kartano (Koneen säätiö), Aseman koulun vanhempaintoimikunta ja Mynämäen seurakunta sekä paikalliset yritykset, erityisesti Juko ja Steel Master.

Hankkeiden ja yhteistyön tuloksena on syntynyt luontopolkuverkosto, melojien maihinnousupaikka Asmandia sekä laavu Asmankolo ja kanootit, jotka ovat kaikkien käytettävissä. Alueen kulttuurihistoriaa ja perinteitä on tuotu esille eri tapahtumissa ja ennakkoluulottomilla taidetuotannoilla on ollut vankka sija tapahtumien joukossa.

Toiminta on tuonut yhdistykselle runsaasti palkintoja ja muita huomionosoituksia, jotka on nyt sijoitettu Aseman koulun ruokalatilan seinälle ja kirjastonurkkaukseen.

  • Maakunnallinen kylätoiminnan kattojärjestö Varsinais-Suomen Kylät ry valitsi Asemanseudun vuoden 2014 maakunnalliseksi Vuoden kyläksi 13.9.2014.
  • Yhdistyksen kansainvälinen hanke palkittiin Satakunnan Maaseutugaalassa Porissa Leaderin kansainvälisten hankkeiden sarjassa 19.9.2014. Palkinnon –  lasisen maljakon, johon on kaiverrettu yhdistyksen nimi – lisäksi yhdistys sai kunniakirjan.
  • Mynämäen kunta myönsi yhdistykselle Mynämäki-mitalin. Mitali ja siihen liittyvä kunniakirja luovutettiin kunnan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2014