Yhteisöllinen toiminta

Kyläyhdistys tekee yhteistyötä kunnan muiden yhdistysten kanssa. Keskeinen yhteistyöverkosto on kunnan ja kyläyhdistysten yhteinen Kylien neuvottelukunta, johon kuuluu 12 yhdistystä ja kunnan edustajia.  Tätä kautta syntynyt verkosto on hakenut ja saanut avustuksia, joilla on voitu toteuttaa koko kunnan laajuisia projekteja.

Yhteistyötä tehdään erityisesti asukashankinnan näkökulmasta ja tämän tiimoilta yhdistykset ovat vuosittain olleet edustamassa kuntaa asumiseen ja rakentamiseen liittyvillä messuilla Turun messukeskuksessa. Asukashankinta on kylien elinvoiman kannalta erittäin tärkeä asia ja siksi yhdistykset hakivat yhdessä Leader-rahoitusta MynäLife-hankkeeseen vuodelle 2016. Hankkeen aikana kyliltä etsittiin vapaita asuntoja ja tontteja ja markkinoitiin niitä näyttävästi. Hankkeen aikana perustettu MynäLife – aurinkoista arkea Mynämäessä -facebook-sivu on edelleen aktiivinen ilmoittelufoorumi, jonka kautta viestitään asuntojen ja tonttien lisäksi myös alueen tapahtumista.

Toinen yhteinen hanke on vuonna 2017 toteutettava KyläKimara, jossa yhdistykset (vahvistettuna Wirmo-Seuralla ja Karjalan Martoilla) järjestävät yhteensä 13 tapahtumaa Mynämäen eri kylissä. Kyläkimaran avulla halutaan tuoda sukupolvia yhteen tapahtumien avulla ja erityisesti luoda vanhan ajan yhteisöllistä kylähenkeä asukkaiden välille. Tukea tapahtumien järjestämiseen on saatu Mynämäen kunnan Suomi 100 -avustuksista, jotka on suunnattu yli 65-vuotiaiden toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Toiminnan sisältöjä ja toteutustapoja on siten suunniteltu erityisesti tämä ikäryhmä huomioon ottaen. Koska tavoitteena kuitenkin on eri ikäpolvien kohtaaminen, tapahtumiin nimenomaan toivotaan mukaan kaiken ikäisiä osallistujia.