Kansainvälinen taidehanke

Taidepolku Bonjour oli osa kolmevuotista (2012-2014) Connecting Cultureside Cultures – Forming Finnish-French Fellowship -kansainvälistymishanketta, joka sai Leader-tukea maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:n ja ELY:n kautta. Kyseessä oli maaseudun kehittämiseen tähtäävä EU-hanke.

Hankkeen tavoitteet

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry tavoitteli kansainvälisellä hankkeella paikallisen ympäristön elävöittämistä, kulttuuri- ja virkistystoiminnan sekä tapahtumatarjonnan monipuolistamista ja kehittämistä. Virkistystoiminnan kehittäminen maaseutumainen luontoympäristö huomioiden on suunnattu palvelemaan kaikkia Asemanseudun kylän sekä ympäröivien alueiden asukkaita. Hankkeen aikana haettiin tietoja, taitoja ja kokemuksia maaseutukylälle sopivien kehittämissuunnitelmien toteuttamiseen. Toiveena oli myös, että kylätoiminta, kylän yhteisöllisyys sekä yhteistyö muiden paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa lisääntyy.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen aikana Mynämäen Asemanseudun Kylät ry teki yhteistyötä kahden ranskalaisen maaseudulla sijaitsevan taideyhdistyksen kanssa, Scènes Obliques Etelä-Ranskasta Les Adrets’n kunnasta, sekä La Chambre d’eau pohjois-Ranskasta l’Avesnois’n alueelta.  Yhteistyökumppaniyhdistykset vierailivat hankeen aikana toistensa kylissä ja tapahtumissa vaihtaen näkemyksiä ja kokemuksia, laajentaen ja rikastaen kansainvälisessä hengessä toistensa toimintaa.

Taidetta ja kultturia

Koska hankkeeseen mukaan lähteneet ranskalaisyhdistykset ovat taideyhdistyksiä, hankkeen tavoitteisiin pyrittiin taiteen ja kulttuurin avulla. Kukin kylä vuorollaan tarjosi maaseutumaiset, omalle ympäristölleen ominaiset puitteet kylä- ja kulttuuritoiminnalle.

Hankkeeseen sisältyi myös taiteilijavaihto ja kiertävä residenssitoiminta, joka tarkoitti suomalaisen ja ranskalaisen taiteilijan yhteistyötä vuorotellen kaikkien yhteistyökumppaneiden alueilla. Mynämäen Asemanseudun Kylät ry pyysi taiteilijayhteistyöhön mynämäkeläistaiteilijan, performanssitaiteilija Leena Kelan. Ranskasta taiteilijavaihtoon osallistui äänitaiteilija Jean-Leon Pallandre. Kela ja Pallandre työskentelivät hankkeen aikana kolmessa taiteilijaresidenssissä; l’Avenois’ssa,  Les Adretsissa ja Mynämäessä. He kehittivät konseptin, jonka avulla he tutkivat pai­kal­lista työtä – sen ääniä ja liikekieltä – ja rakentavat jokaiselle paikkakunnalle paikkasidonnaisen taideteoksen.

Hankkeen aikana Asemanseudulla järjestettiin kolme yleisötapahtumaa:

  • Taidepolku Bonjour 8.9.2012
  • Taidepiknik 7.9. 2013
  • Kyläjuhla 4.10.2014

Asemankylän hanketta on esitelty kansainväliselle yleisölle seminaarissa Ranskassa ja siellä se on herättänyt paljon positiivista huomiota nimenomaan siksi, että se on koettu aidosti yhteisölliseksi ja yhteisöä aktivoivaksi hankkeeksi. Se on myös lisännyt taide- ja kansainvälisyysajattelua, erityisesti koululaisten parissa. Aseman koululaiset esimerkiksi lähettivät videotervehdyksensä ja piirus­tuksia omasta miljööstään (johon Asmandia ja luontopolku läheisesti kuuluvat) seminaariväelle Ranskaan. Tervehdys esitettiin osana virallisempaa hankkeen esittelyä.