Kyläkysely ja kyläsuunnitelma 2020-25

Täältä löydät tiivistelmän vuonna 2019 tehdystä kyläkyselystä sekä sen pohjalta laaditun kyläsuunnitelman vuosille 2020-25.