Toimintakertomus 2018

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry on vuoden 2018 aikana järjestänyt tapahtumia ja toimenpiteitä, joilla lisättiin asuinympäristön tunnettavuutta, viihtyisyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. Pyrkimys pitää Asemanseutu vireänä ja houkuttelevana asuinalueena, jonka asukkaat toimivat aktiivisesti yhdessä, toteutui myös tämän toimintavuoden aikana.  Asmandian ympäristö on vuoden aikana ottanut mittavan kehitysloikan. Koulun lähelle alkoi loppuvuonna rakentumaan yksityinen päiväkoti.

Toimintavuonna tehtiin runsaasti talkoita ja siihen liittyen materiaalihankintoja sekä kolmen hankkeen loppuraportit; Kyläkimaran Mynämäen kunnalle 6.2.2018, Asemanseutu ylös, ulos ja liikkeelle 12.7.2018 sekä Vallaisten Vallassa loppuraportti 31.12.2018 Ravakalle ja Ely:lle.

Kiitos yhdistyksen ”moniosaajille” ja uutterille talkoolaisille, tästäkin ”savotasta” selvittiin.

YLEINEN TOIMINTA

Kokoukset 

Kylähallituksella 11 kokousta, joissa käsiteltiin 122 pykälää. Tämän lisäksi järjestettiin kaksi sääntömääräistä kylä-/vuosikokousta, kolme tapahtumien ja markkinoiden järjestelyyn liittyvää kokousta sekä kaksi hanketoiminnan kokousta. Hankkeisiin sisältyviä talkootapahtumia oli kymmeniä ja niissä tehtiin yhteensä 600 talkootuntia. 

Kevät kokous 11.4.2018, keskusteltiin hankkeista ja lyötiin vuosi 2017 kansiin.

Syyskokous 5.11.2018, normaalien kokousasioiden lisäksi kuultiin kunnan teknisen johtajan Vesa-Matti Euran katsaus asemanseutua koskettavista asioista, kaavoitukseen, rakentamiseen, raideliikenteeseen ja esim. yksityisen päiväkodin rakentamiseen liittyen. Paikalla ennätyksellisesti 36 henkilöä.

Hallituksen kokoonpano

 • Puheenjohtaja: Mika Rouhiainen 
 • Varapuheenjohtaja: Ari Helasmo 
 • Sihteeri/tiedottaja: (nettisivut ja kotiin jaettavat tiedotteet) Minna Hautio 
 • Tiedottaja: (sosiaalinen media ja muu tiedotus) Kari Mäkelä 
 • Rahastonhoitaja: Terttu Kokko 
 • Jäsenet: Markus Gottschalk, Marko Vilola, Zivile Karvonen ja Marjut Henriksson 
 • Varajäsenet: Anne Lahtinen, Petteri Huuskonen ja Pekka Valtonen 
 • Toiminnantarkastajat Hilkka Rakkolainen ja Sinikka Kuusela, varalla Lahja Leppämaa ja Irma Tenhunen 

Toimikunnat 

Toiminta tapahtui hallituksen sisällä työryhminä ja vastuualueina, eikä varsinaisia toimikuntia nimetty. Hankkeisiin liittyvät talkoiden työnjohto, kokoonkutsuminen ja hankinnat vastuutettiin suunnitelmallisesti.

Edustukset 

 • Mynämäen kunnan kylien neuvottelukunta: jäsen Kari Mäkelä, varajäsen Minna Hautio, Lapsineuvoston jäsen: Zivile Karvonen, Kyläkummi: Kari Mäkelä, Ravakan yhteyshenkilö: Terttu Kokko, Koulun ja kunnan yhteyshenkilö: Mika Rouhiainen 

Talous 

Jäsenmaksut pidettiin ennallaan, vaikka talouden paineet korotusta edellyttivätkin. Henkilöjäsenmaksu 7 €/ henkilö, Kannattajajäsenmaksu; yksityishenkilöt 20 € ,  yritykset 50 €. Jäsenmäärä oli 97 jäsentä, 3 yritysjäsentä. 

 • Toimintavuoden talous jäi 1619 euroa miinukselle, hankkeiden omavastuut olivat – 1930 euroa. Vallaisten Vallassa hankerahat tulevat Ely:n hyväksynnän jälkeen toimintavuonna 2019. Kunta on myöntänyt meille korotonta lainaa 7656 eur hankkeen ajaksi.  Hankesaamisia on 8613 eur.
 • Asemanseutu ylös, ulos ja liikkeelle -hankkeen 10.000 euron laina kunnalle maksettiin pois

Tiedotus 

Lisäksi jaettiin Asemanseudun 270 talouteen tiedotteita; talvella tieto kylähallituksen valinnoista ja hankkeistamme jäsenmaksulla lisättynä, ja kesällä toinen esite hanketilanteesta ja Nuku yö ulkona -tapahtumasta.

Paikallislehti Vakka ja Seutusanomat-Vakka ovat kirjoittaneet alueesta ja tapahtumistamme kiitettävästi, ja ottaneet tapahtumia- kirjoituksiamme vastaan.

HANKKEET 

Asemanseutu ylös, ulos ja liikkeelle! -hanke

Vuonna 2016 alkaneen hankkeen suurin ponnistus oli runsaasti talkootunteja vaatinut monitoimikentän/ kaukalon rakentaminen Aseman kentälle. Talvella kenttää jäädytettiin runsaalla vedellä joesta ja läheisestä vanhasta kaivosta. Kenttä osoittautui ”hanhen seläksi” ja korjaavia töitä tehtiin kesäkaudella. Monitoimikaukalo palveli kesäisin muiden pallopelien kenttänä.

Rantalentopallokenttä ja mölkky-/petanque-kenttä Asmandiaan valmistuivat lopulliseen muotoon keväällä 2018. Samoin kuusi koria sisältävän frisbeegolf-radan rakentaminen Aseman kentän ja Asmandian väliselle alueelle valmistui keväällä, pelto/”stadion” muokattiin, tasattiin ja kylvettiin heinälle kuuman kesän aikana. Hanke päättyi 30.6.2018, loppuraportti hankkeesta tehtiin 12.7.2018.

Vallaisten vallassa -hanke 

Vuonna 2017 anottu  Vallaisten vallassa-hanke, jonka avulla luontopolkuverkostoa kehitettiin entisestään. Hanke aloitettiin valmistelutöillä alkuvuonna rinnan aiemman hankkeen kanssa ostopalveluna Tmi Suojanpuoli/ Arto Vehkomäeltä suunnittelun ja työnjohdon osalta. 

Hankkeessa polkuverkostoa suunnattiin mm. uutta reittiä Vallaisista Linnavuorelle ja jokirantaan vielä kehittyvä rantapolku. Asmandian aluetta kehitettiin tulisijan ja kuivakäymälän osalta monipuolisemmaksi retkeilijöiden tarpeita paremmin tukevaksi kokonaisuudeksi. Reitit tehtiin selkeämmäksi ja helppokulkuisemmaksi. Rakennettiin levähdyspaikkoja, joissa on penkkejä ja pöytiä. Linnavuorelle rakennettiin näköalalava, neljään kohtaan QR-koodeja sisältäviä informaatiopisteitä, joihin koululaiset tuottavat sisältöä alueen historiasta ja luonnosta. Kyltitystä uusittiin. 

Asmandian alueelle hankittu varastokopiksi rakentunut 8 metrin merikontti kanoottien ja reitin korjaustöissä tarvittavan puutavaran talvisäilytystä varten. Kontin sisälle rakennettiin retkeilijöille ja pelaajille kuivakäymälä. Varasto/käymälä sai uuden katon talkoilla ja lahjoituksilla, rakennustarkastaja hyväksyi rakennuksen 3.12.2018. Viimeisimpänä valmistui uusi Asmandian virkistys- ja ulkoilualueen kartta. Hanke päättyi 31.12.2018, loppuraportti tehtiin ja lähetettiin 31.12.2018 Ravakalle ja Ely:lle.

KyläKimara

Vuoden 2017 aikana Kyläkimaran tapahtumasarjan järjestivät Mynämäen kylät Mynämäen kunnan Suomi 100 -tapahtumia varten myöntämällä 10 000 euron avustuksella. Hankkeeseen liittyi 13 erilaista tapahtumaa 12 kylässä. Yhdistyksemme oli vastuullinen hakija toiminnan ja talouden osalta. Loppuraportti lähetettiin Mynämäen kunnalle 6.2.2018.

Nuku yö ulkona -tapahtuma 8-9.9.2018

Ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtumaketju alkoi Asmandiassa lauantaina klo 15 lipunnostolla uuteen lahjoituksena saatuun lipputankoon. Lentopallo- ja petankkipelien jälkeen grillattiin. Yhteislauluja laulettiin Heikki Sikilän johdolla. Paikalla oli kolme lentopallojoukkuetta ja 60 laulajaa. Telttakuntia oli kuusi ja niissä yhteensä 14 yöpyjää. Aamun tavarajunan tärinä herätti telttailijat, aamu-uinnin jälkeen syötiin vielä aamupala ennen leirin purkua. Järjestelyt onnistuivat hienosti ja sää suosi. Sovittiin, että tapahtuma toteutetaan myös tulevana vuonna. Kutsutaan mukaan mm. partiot ja Latu ja polku. Tilaisuus järjestetään seuraavan kerran 31.8.2019 valtakunnallisen Suomen luonto -päivänä.

Muuta

Rakenna-sisusta messuilla 9-11.2.2018 oltiin mukana Mynämäen kunnan osastolla kolmen henkilön voimin.

Yleis- ja talkooavustusta anottiin kunnalta 31.1 mennessä edellisvuosien tapaan.

Talven oikkuisuus peruutti monitoimikentän ystävänpäiväksi aiotun tapahtuman, mutta luistelu ja hiihto onnistuivat. Hiihtokausi joenjäällä 8.2-14.3, mutta vielä 1.4 tuli takatalvi lumineen. Joki tarjosi myös luistelubaanan viikonverran.

28.4 laituri ja kanootit veteen, pusikot pois, polttopuiden tekoa, =Asmandian kesäkausi alkoi

Kevätmarkkinat lähes 100 kävijän voimin Asmandiassa 19.5 ja samalla rantalentiskentän vihkiäiset.

”Hanketoimikuntia” ja talkootyöryhmiä eri kokoonpanoissa kokoontui useasti kevään aikana ja kesän kynnyksellä laatimaan työsuunnitelmia, muistioita, raportteja, talkoolistoja ja talkootapahtumia.

Opastaulu Asmandian alueen kentistä valmistui 2.6.2018.

Hankkeistamme tehtiin juttuja Maaseudun kehittäjien julkaisuun ja mm. Ravakan kotisivulle.

Ponitapahtumassa 19.8 Aseman kentällä yhdistyksemme oli mukana buffetinpidossa.

Seurakunnan aikuispartion aloitustapahtuma 23.8 Asmandiassa, aiheina; ruokaa tulilla ja retkikeittimillä.

Partiolaisten metsäkirkko 16.9 kokoontui ja ruokaili Asmandian laavulla.

Mynämäen ”elävän joulukalenterin” ensimmäinen luukku avautui 1.12 Asmandiassa, järjestäjänä MLL:n Mynämäen osasto.

Talkoolaisten ja kylähallituksen yhteinen jouluruokailu 4.12.2018 koululla, maisteltiin, muisteltiin ja kehiteltiin uusia ideoita.

Lounaistieto sivulla esitellään Vakka-Suomesta kolme reittiä yhden sivun alla (meidän reitin lisäksi Hierkonpolku Pyhärannassa ja Tummamäki Vehmaalla).  Oleellinen osa reittimme ja Asmandian alueen esittelyä on linkit nettisivuille   http://www.lounaistieto.fi/virkistys/ , josta löytyy tarkempia yksityiskohtia jokaisesta reitistä. http://www.lounaistieto.fi/virkistys/

Asmandia, luontopolku ja latuverkosto

Brändinä ja imagona Asmandian monitoimialue laavuineen on löytänyt suosion virkistys- ja ulkoilualueena. Alueella vieraili satoja kävijöitä, retkeilijöitä, perheitä, yhdistyksiä, nuorisoa. Kanootteja lainattiin edellisvuosien tapaan.

Myös luontopolulla ja näköalatasanteella Rauasvuorella, Linnavuorella ja tammimetsässä oli runsaasti kulkijoita. Kävijöiden kehittämisideat on otettu huomioon hankkeissa. Varustetason ja alueen monipuolisuuden nousu lisää vierailijoita. Alueet ovat yhdistyksemme jatkuvan kehityksen kohteina ja seuraavat asiat/ hankkeet tähtäävät kohteiden korkeatasoiseen ylläpitoon.

Talvella lumitilanteesta riippumatta Asemanseudulla hiihdetään. Jos ei pelloilla ole lunta, latumestarimme Pekka Valtonen loihtii jokiuomaan molempien tyylien lumiladut.

Kiitos toimeliaasta vuodesta Asemanseudulla toimiville yrityksille; Rouhiaisen Kivi Oy, Steel Master Finland Oy, Sundellin Puutarha, Ruuvi ja Ratas Osuuskunta, MR. Apupalvelut Ky, Kokon Moniapu, sekä Mynämäen kunta ja Ravakka Ry.

Kylähallitus 6.3.2019, 6.4.2019/KM

Kevätkokous 10.4.2019 ||0)}):d