Toimintakertomus 2019

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry

Toimintakertomus 2019

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry on vuoden 2019 aikana järjestänyt tapahtumia, talkoita ja toimenpiteitä, joilla lisättiin asuinympäristön tunnettuutta, viihtyisyyttä ja kaikenikäisten asukkaiden hyvinvointia.

Hallitus 1+8+3 jäsentä

 • Puheenjohtaja: Mika Rouhiainen
 • Sihteeri/tiedottaja: Minna Hautio
 • Tiedottaja/kyläkummi: Kari Mäkelä
 • Rahastonhoitaja: Terttu Kokko
 • Kalustovastaava: Markus Gottschalk
 • Kanoottivastaava: Marko Vilola
 • Buffettivastaava: Marjut Henriksson
 • Buffettivastaava: Zivile Karvonen
 • Varajäsen: Anne Lahtinen, (muuttanut pois paikkakunnalta toimintavuoden aikana)
 • Varajäsen: Petteri Huuskonen, (myönnetty ero hallituksen jäsenyydestä toimintavuoden aikana)
 • Varajäsen: Pekka Valtonen
 • Toiminnantarkastajat: Hilkka Rakkolainen ja Sinikka Kuusela, varalla Lahja Leppämaa ja Irma Tenhunen

Ympäristön kehitys 

 • Kunnalla on kaavoitettuja tontteja runsaasti Asemanseudulla Sunilan, Kintikkalan ja nyt v. 2019 valmistuneella Kattelus II -asuinalueilla.
 • Aseman koulun viereen valmistui elokuussa luontopainotteinen yksityinen päiväkoti Norlandia Laine.
 • Turku-Uusikaupunki-junaradan sähköistys alkoi, mutta ei enteile tässä vaiheessa henkilöjunaliikennettä.
 • Kauan odotettu Asemantien pyörätien jatko ja valaistus Raukkaan kohdalle ei toteutunut toimintavuonna.

Alueen kehittäminen / yhdistys

Kyläkysely ja -suunnitelma

 • Yhdistys valmistautui myös tuleviin toimintavuosiin kyläkyselyllä ja siitä johdetulla Kyläsuunnitelmalla 2020-2025.

Hankkeet

 • Viimeisenkin hankkeen loppuraportti on toimitettu Ravakkaan toimintavuoden lopulla ja maksatus saatu 17.12.2019, joten yhtäjaksoinen usean hankkeiden kausi vuodesta 2010 asti on nyt saatu tällä erää valmiiksi.

Luontopolkureitistö: 

 • Uusin luontopolkureitistö osuus Vallaisista Linnavuorelle on saanut suuren suosion, Rauasvuorta tai Tammimetsää unohtamatta.
 • Kulkureittejä, lepopaikkoja, ohjeistusta ja viitoitusta on parannettu edelleen. 
 • Iso kartta uudistetusta ja koko reitistä on Asmandian kontin seinällä.

Asmandia: 

 • Alueen käyttö on vilkastunut entisestään. Se on kaikkien vapaassa käytössä ja on vuoden aikana toiminut monen yhdistyksen käyntikohteena ja muutaman yrityksen sekä yhteisön ulkoilupäivän tapahtuma-areenana. 
 • Kontissa sijaitseva kuivakäymälä on aina käytettävissä, eli ei lukossa.
 • Laavun kesän aikainen yökäyttö oli jopa niin runsasta, että vapaa yöoleilu (klo 22-06) alueella päätettiin rajoittaa.
 • Asmandian alueen viihtyisyyttä on parannettu rakentamalla terassi uuden värin saaneen varastokontin yhteyteen. 
 • Uudella ruohonleikkurilla ja sahoilla on kasvillisuus pidetty kurissa.

Yhdistyksen muu toiminta

Kokoukset

 • Yhdistyksen hallituksella oli 10 kokousta, joissa käsiteltiin 131 pykälää. 
 • Tämän lisäksi järjestettiin Kevät- ja Syyskokoukset, jotka olivat samalla kaikille avoimia kyläkokouksia, sekä tapahtumien järjestelyihin ja hankkeisiin liittyviä kokouksia ja  Mynämäen kylien neuvottelukunnan kokous.
 • Kevätkokous järjestettiin 10.4.2019 Aseman koululla, sääntömääräisten asioiden lisäksi esiteltiin kyläkyselyn tuloksia analysoitaviksi.
 • Syyskokous 6.11.2019 järjestettiin päiväkoti Norlandia Laineen tiloissa. Ennen varsinaista kokousta oli kylän puurojuhla ja joulupukin vierailu. Valintojen, toiminnan ja talouden lisäksi oli listalla kyläsuunnitelman v. 2020–2025 hyväksyminen.

Toimikunnat

 • Toiminta tapahtui hallituksen sisällä työryhminä ja vastuualueina ja toimikuntia nimettiin toimintakohtaisesti. Hanke-, avustushakemus-, monitoimikaukalo-, polku-, puurojuhla- ja eri talkootyöryhmiä oli useita.

Edustukset

 • Mynämäen kylien neuvottelukunta j. Kari Mäkelä, vj. Minna Hautio 
 • Mynämäen kunnan lapsineuvosto Zivile Karvonen 
 • Kyläkummi Kari Mäkelä
 • Ravakan hallituksen vj. Kari Mäkelä 
 • Koulun ja kunnan yhteyshenkilö pj. Mika Rouhiainen
 • Yhdistys on Ravakka ry:n jäsen

Jäsenistö ja talous

 • Jäsenmaksut pidettiin ennallaan (mutta valmisteltiin korotus v:lle 2020);
 • Vuotuinen henkilöjäsenmaksu 7 €/hlö, kannattajajäsenmaksu 20 € yksityishenkilö ja 50 € yrityksiltä.
 • Vuoden lopussa yhdistyksellä oli 107 henkilöjäsentä ja 5 yritysjäsentä.
 • Toimintavuoden talous saatiin pysymään niukasti plussalla huolimatta runsaasta rakentamisesta, hankinnoista, ostoista ja tapahtumista. Ilman jäsen- ja kannatusjäsenmaksuja, hankerahaa, avustuksia ja omatoimista varainhankintaa tämä toiminnan vuosi ei olisi ollut mahdollinen. Kyläyhdistyksellä ei ole nyt velkaa eikä vireillä olevia hankkeita, mutta 10 vuoden hoito- ja ylläpitovastuu rakennetusta ympäristöstä ja hankitusta omaisuudesta.

Tiedotus

 • Yhdistyksen tapahtumista, kokouksista ja tekemisistä tiedotettiin kylätiedotteilla (3 x 270 kpl), kotisivulla, kahdella fb-sivulla sekä ilmoituksin ja omin tai toimituksellisilla jutuilla Vakka-lehdessä.
 • Hankkeistamme on tehty juttuja Leader-yhdistysten, Varsinais-Suomen Kylien ja Ravakan julkaisuihin.

Kyläkysely/ Mynämäen Asemanseudun kyläsuunnitelma v. 20202025

 • Kyläkyselyn paperiversio jaettiin seudun joka talouteen maaliskuun alussa ja palautuspäivä oli 24.3, mutta sitä jatkettiin kyläkokoukseen 10.4 asti. Vastaaminen oli mahdollista myös yhdistyksen kotisivun kautta sähköisesti. Vastauksia tuli 30 perheeltä, mikä edustaa yli 100 henkilön näkemyksiä. Vastauksia tuli paljon lapsiperheiltä, myös ei-jäseniltä (40%). Esille nousi pääasiassa hyviä ja positiivisia asioita. Kunnostettavia kohteita tuli esille Raukkaan koski ja Aseman alue sekä tärkeimmäksi kevyen liikenteen väylän puuttuva osuus Raukkaassa. Kehittämisehdotukset koottiin toimenpidetaulukoksi eli Kyläsuunnitelmaksi.
 • Kyläsuunnitelma v. 2020–2025 hyväksyttiin syyskokouksessa 6.11.2019.

Hankkeet

 • Vallaisten Vallassa (Lure-hanke) päättyi 31.12.2018. Loppuraportti ja tiliselvitys toimitettiin Ravakalle 8.1.2019. Kaikki hankkeessa anonut toimenpiteet saatiin toteutettua eli siltoja, kaiteita, merkkejä, pöytä/tuoleja, mm. uusi reitti Linnavuorelle avattua. Aseman koululaisten osin toteuttama massiivinen ”toteemi-viittatolppa” on uusi ylväs maamerkki Asmandiassa. Ravakka maksoi 28.5.2019 loppumaksun 19 970 € ja yhdistys vastaavasti maksoi kunnan lainan 7656 € pois 30.5.2019.
 • Huolto helpoksi (Yht puuttu II -teemahanke) mahdollisti rahoitusta erilaisiin työkoneisiin ja -välineisiin, joita tarvitaan Asmandian ja luontopolun hoidossa. Laaditun hankkeen ja lähes 10 tavaran kustannusarvio oli 2 000 €, josta yhdistyksen omaosuus oli 50%. Hankeraportti ja kuittiselvitys lähetettiin Ravakkaan marraskuun aikana, maksatus saatiin 17.12.2019. Kyläyhdistyksellämme ei ole vuodenvaihteessa vireillä hankkeita.

Talkoot

 • Kaunis kevät ja kuuma kesä työllisti Asmandian alueen pelikenttien hoitajia mm. frisbeegolf-kentän ylläpito vaati runsaasti ruohon ja heinänleikkuuta. Iso alue ja lukuisat kohteet varusteineen vaativat jatkuvaa huoltamista, uusimista ja silmälläpitoa, joita vuodenkierto, käyttö ja ilkivaltakin aiheuttaa. 
 • Kontin kaunistaminen, kalustaminen, kahden ikkunan asennus ja kontin viereen tehty terassi/infopiste vaati pienen, mutta aktiivisen talkooporukan viikkojen työn. 
 • Kartat, infotaulut ja 112-turvakoordinaatit ovat nyt yhdessä paikassa kontin seinällä.
 • Hallituksen joulukuun kokouksen 4.12 alussa nautittiin jouluateria. Ruokailuun oli kutsuttu vuoden aikana talkootyötä tehneitä yhteistyökumppaneita, paikalle ehti joulukiireistä huolimatta 19 henkilöä ja jutustelu kuluneesta ja tulevastakin vuodesta oli vilkasta.

Tapahtumat

 • Luminen ja talvinen tammikuu sai Pekan latukoneen liikkeelle ja latu-ura saatiin niin jäälle kuin peltolenkillekin. Samoin monitoimikaukalon jää oli pitkään talkoolaisten hoidossa. Latu-ura sai kiitosta ja oli vilkkaassa käytössä 13.1.–3.3, jääkaukalossa oli viikonloppuisin koko perheen ”höntsäkiekkoa”.
 • Kaikenikäisille suunnattu leikkimielinen urheilutapahtuma Asmandialaiset järjestettiin la 3.3.2019, mutta talvi loppui viikkoa ennen. Kasoista ja metsänreunoista saatiin kerättyä runsaan sadanmetrin latu-ura, joten nappulahiihdolle sopiva latu ja matka olivat ohjelmassa. Kilpailijoita oli seitsemän ja kaikki palkittiin mitalein. Uutuutena ”kiinteä” napakelkka sai ensi kasteen puheenjohtajalta ja oli sen jälkeen yleisöllä ahkerassa käytössä.
 • Kevät korkattiin pääsiäisenä 21.4 klo 11 alkaen ”Pääsiäispupujen, tipujen ja noitien matkassa” Asmandiasta Asemanseudun vuorille. Uuden Linnavuoren polun avaustapahtuma, jossa yli 70 henkilöä, paljon koko perheitä, kiersi reitin noutaen värikkäitä pajunoksia, maalattuja kiviä ja pääsiäismunia
 • 1.5 vietettiin AsmanVappua laavulla simaa ja munkkeja nauttien pienemmällä porukalla perinteisessä vappusäässä.
 • Asmandiassa järjestettiin 31.8-1.9.2019, Suomen luonnon päivänä, Venetsialaiset ja Nuku yö ulkona tapahtuma Ohjelmassa oli pelejä, yhdessäoloa, karaoke/yhteislaulua Heikki Sikilän ja Matti Rinnolan johdolla uudella terassilla, iso nuotio ja yöpyminen teltoissa. Kävijöitä n. 90, perheitä, varhaisnuoria, lapsia. Yöpyviä telttakuntia oli viisi. Mukana järjestelyissä Mietoisten Kolopuutintit ja tuliturvaamassa Mietoisten VPK.
 • I Mikan patikointi su 29.9 reitillä Asmandia-Liinavuori-Rauasvuori-jokiranta-Asmandia, mukana vain aktiivisimmat säätä uhmanneet.
 • Puurojuhla/joulujuhla 6.11 ennen kyläkokousta Norlandia Laineen tiloissa. Puuroa, joululauluja, joulupukki, perinteinen omena-karkki-piparipussit jokaiselle. Lapsia toistakymmentä, onnistunut tilaisuus.

Muuta

 • Yhdistys oli esittelemässä kylää kolmen henkilön voimin Mynämäen kunnan osastolla Rakenna & sisusta -messuilla 8-10.2.2019 Turussa.
 • Yhdistys esitti kunnalle/kunnanjohtajalle Opintien päässä olevaa tonttia pois kunnan myynnistä ja saada se P-alueeksi ja ns. kylätoriksi.
 • Kunta myönsi yhdistykselle talkoorahaa, jolla hankittiin 23.5 käytetty päältäajettava ruohonleikkuri Husqvarna LT 125 ja siihen varaosia.
 • Tervetuloa Asemanseudulle -kyläkyltit (3 kpl) olivat vaurioituneet talvimyrskyissä ja uusimisen tarpeessa. Isoihin ja hintaviin kyltteihin ei yhdistyksellä ollut varaa, joten käännyttiin paikallisten yritysten puoleen hyvällä menestyksellä. Uudistettiin kaikki kyläkyltit tukijoiden mainoslogoilla.
 • Asmankolon eli laavun tulisija ei kestänyt kovaa käyttöä, talven säätilan vaihteluita eikä kesän ilkivaltaa. Se rakennettiin vuoden aikana kahdesti uudelleen.
 • Yhdistys järjesti Saaren kartanon Yhteisötaiteen triennaalin päätösjuhlan kahvituksen Työväentalolla.
 • Yhdistys oli edustettuna 16.8. Pyhen torin jatkoilla haastetietokilpailussa
 • Yhdistys teki aloitteen 4.9. kuntaan yhdessä koirakerhon kanssa sähkön saamiseksi Asmandiaan
 • TUL:n V-S Piirin syysrieha 1.9. järjestettiin Aseman koulun ja Asmandian alueella, yhdistys oli mukana buffetin pidossa.
 • Marko Vilola lahjoitti peräkärryn, jota korjattiin ja vahvistettiin Huolto helpoksi -hankkeen tuella.
 • Uuden päiväkodin Norlandia Laineen avoimet ovet olivat pe 4.10. Yhdistyksen jäseniä oli edustamassa.
 • Ravakan Tulevaisuustyöpajassa Mynämäen kirjastossa 14.10 olivat yhdistystä edustamassa Terttu Kokko ja Kari Mäkelä.
 • Mynämäen kunnan kylienneuvottelukunnan kokous järjestettiin Norlandia Laineessa 25.11.2019.

Yhteistyökumppanimme, joilta olemme monin eri tavoin saaneet apua vuoden aikana:

Rouhiaisen Kivi Oy, MR Apupalvelut Ky, Kokon Moniapu, HeGo Oy, Steel Master Finland Oy, Sundellin Puutarha, Rakennuspalvelu M. Hurme, Osuuskunta Ratas ja Ruuvi, Norlandia Päiväkodit/Norlandia Laine, Rakenne-Kylänpää Oy, Louhinta Viili Oy, Tmi Leena Gustafsson,

Aseman koulu, Mynämäen kunta, Ravakka ry, Mietoisten Kolopuutintit/partio, Mietoisten VPK

Kiitos!

Yhdistyksen ylläpidon alaiset rakenteet ja tarvikkeet

Liikunta-alueet: monitoimikaukalo päätyverkkoineen, rantalentopallokenttä, petanque-/mölkkykenttä, 6-korinen frisbeegolf-rata, koripallokorit, pelimaalit, lentopalloverkko+pallot, frisbee-, petanque- ja mölkky-pelivälineet.

Asmandian virkistysalue: Asmandian laavu, tulisija, kuivakäymälä, varastokoppi, markiisi, terassi, lipputanko ja liput, Ajan Kiertokampi -monumentti, ponttoonilaituri, kanootit, suuntaviittojen “toteemi”, napakelkka, seinäkartat, P-kyltit, roska- ja kierrätyssäiliöt, postilaatikot, tienviitat, 1,5 ha heinämaata ja ruohikkoa, pusikkoa.

Luontoreitistö: Kyltitys, viitoitus, levähdyspaikat, sillat, penkit-pöydät, näköalatorni, näköalalava, QR-koodit, 2,4 km maastopolkua/ reitistöä; Linnavuori, Rauasvuori, Tammimetsä, Raukkaan rantautumispaikka.

Muu: kyläkyltit 3 kpl, mainostaulut, ruohonleikkurit, moottorisaha, raivaussaha, porakone, kottikärry, peräkärry, vesisäiliöt, kaapelikelat, teltta, ilmoitustaulu, riistakamera, puutavaraa, 2 kahvipannua, ym. pientavaraa.