Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Yhdistyksen tavoitteena on edistää Mynämäen Asemanseudun kylien elinvoimaisuutta. Tähän tavoitteeseen pyrkiessään yhdistys suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla lisätään asuinympäristön vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. Yhdistys osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan seudun kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa. Tavoitteena on säilyttää Asemanseutu vireänä ja houkuttelevana asuinalueena, jonka peruspalvelut ovat kunnossa ja jonka asukkaat toimivat aktiivisesti yhdessä.

Kokoukset

Kylähallitus kokoontuu kerran kuussa, poislukien heinäkuu. Sääntömääräisiä vuosi-/kyläkokouksia on kaksi, keväällä ja syksyllä. Tämän lisäksi eri toimikuntia (mm. tiedotus-, tapahtumatoimikunnat) perustetaan ja kokoontuvat tarpeen mukaan. Sääntömääräisistä kokouksista ilmoitetaan Vakka-lehdessä sekä facebook- ja kotisivuilla. Kyläyhdistys on myös aktiivinen toimija Mynämäen kunnan kylien neuvottelukunnan toiminnassa ja kylien yhteisissä hankkeissa. Edustajia nimetään pyydettäessä kunnan eri neuvostoihin.

Tiedotus:

Yhdistyksen tapahtumista, kokouksista ja hankkeista tiedotetaan aktiivisesti. Kotisivuammehttp://www.mynamaenasemanseutu.net päivitetään säännöllisesti. Nopeasta tiedottamisesta vastaavat facebook-sivut ; Asmandia ja Asemanseudun ihmeet/ luonto- ja ulkoilupolku. Kylähallitukselle ja talkooväelle tiedotetaan omissa WhatsApp-ryhmissä. Lisäksi pyritään saamaan juttuja Vakka-lehteen. Näiden lisäksi jaetaan suorajakeluna Asemanseudun n. 270 kotitalouteentiedotteita tapahtumista tarpeen mukaan 2-3 jakoa vuoden aikana.

Jäsenistö ja talous

Kyläläisiä kannustetaan liittymään jäseneksi jaettavilla kylätiedotteilla ja kylän tapahtumissa. Jäsenmaksut pidetään kolmessa ”tasossa”, henkilö-, kannatus- ja yritysjäsenmaksu. Anotaan kunnan yleisavustus- ja talkoomäärärahaa laajan alueemme ylläpitoon. Tapahtumissa järjestetään buffet sekä arvontaa. Erityisistä palveluista yhteisöiltä ja yrityksiltä peritään korvaus. Kanooteista peritään käyttökorvaus. Kylähallitus määrittelee ja vahvistaa hinnat syyskokouksessaan.

Talkoot ja hankkeet

Lukuisat Ravakan kautta saadut EU-hankkeet, jotka alkoivat v. 2011 ja ovat jatkuneet yhtäjaksoisesti yhdeksän vuoden ajan, on pääosin saatu päätökseen 31.12.2018. Huolto helpoksi -hanke, jolla on hankittu alueiden ylläpitoon liittyviä laitteita ja tarvikkeita, jatkuu vielä 2019 ajan, loppurahoituksen osalta jopa vuoden 2020 puolelle. Rakennettujen alueiden ja rakennelmien ylläpito ja kunnostus vaatii jatkuvaa talkootyötä ja tuottaa kuluja. Kylähallitus määrittelee jäsentensä vastuualueet asioiden ja alueiden ylläpitoon. Kunnostustalkoita järjestetään säännöllisesti ja aina ennen tapahtumia. Osa ylläpitotyöstä, esim. pellon heinän niittotyö, hankitaan ostopalveluna sekä palkataan nuoria eri kesätyöavustusten turvin. Kyläsuunnitelmassa esitettyjä asioita toteutetaan myös Ravakan hankkeiden rahoituksella.

Yhdistyksen ylläpidon alaiset rakenteet ja tarvikkeet

Liikunta-alueet: monitoimikaukalo päätyverkkoineen, rantalentopallokenttä, petanque-/mölkkykenttä, 6-korinen frisbeegolf-rata, koripallokorit, pelimaalit, lentopallot+verkko, frisbee-, petanque- ja mölkky-pelivälineet.

Asmandian virkistysalue: Asmandian laavu, tulisija, kuivakäymälä, varastokoppi, markiisi, terassi, lipputanko, Ajan Kiertokampi -monumentti, ponttoonilaituri, kanootit, suuntaviittojen “toteemi”, napakelkka, seinäkartat, P-kyltit, roska- ja kierrätyssäiliöt, postilaatikot, tienviitat 2 ha heinämaata, ruohikkoa, pusikkoa.

Luontoreitistö: Kyltitys, viitoitus, levähdyspaikat, sillat, penkit-pöydät, näköalatorni, näköalalava, QR-koodit, 2,4 km maastopolkua/ reitistöä, Linnavuori, Rauasvuori, Tammimetsä, Raukkaan rantautumispaikka.

Muu: kyläkyltit 3 kpl, mainostaulut, ruohonleikkurit, moottorisaha, raivaussaha, porakone, kottikärry, peräkärry, vesisäiliöt, kaapelikelat, teltta, ilmoitustaulu, riistakamera, puutavaraa, 2 kahvipannua, ym. pientavaraa.

Asemanseudun 2. kyläsuunnitelman v. 2020-2025 täytäntöönpano

Asemanseudun 1. kyläkysely toteutettiin vuonna 2011. Sen avulla kartoitettiin, millaisia kehittämiskohteita kylällä kyläläisten mielestä löytyy. Kyselyn pohjalta tehty kyläsuunnitelma hyväksyttiin syyskokouksessa 14.11.2013. Kyläkyselyä on toteutettu vaihe vaiheelta mm. erilaisten hankkeiden avulla. Nyt 1. kyläsuunnitelma vaati kuitenkin päivittämistä ja jatkotyöstämistä. Uudessa, keväällä 2019 toteutetussa kyläkyselyssä kartoitettiin kyläläisten näkökulmaa siihen, mitkä ovat tämänhetkiset tarpeet Asemanseudun kehittymiseksi. Saatujen vastausten tuloksena muodostettiin uusi Kyläsuunnitelma vuosille 2020-2025 , joka asetettiin syyskokouksen käsiteltäväksi 6.11.2019. Tämän, järjestyksessä 2. kyläsuunnitelman täytäntöönpano ja seuranta ovat kylähallituksen lähitulevaisuuden tehtäviä.

Muu toiminta

Kylätoimintaa on ylläpidetty jo v:sta 1982 alkaen Asemanseudun kylätoimikunnan nimellä. EU-hanketoiminta vaati rekisteröintiä v. 2010. Kyläyhdistyksen yhdistysrekisteröinnistä tulee kuluneeksi syksyllä 2020 kymmenen vuotta. Tämän merkkipaalun saavuttamisen johdosta tehdään uusi kyläesite, jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja virkistys- ja liikunta-alueita.

Toiminta 2020 / “Vuosikello”:

Talvikausi

– Kyläsuunnitelman täytäntöönpanosuunnitelma

– Monitoimikaukalon jäädyttäminen ja tapahtuman järjestäminen

– Kylä- ja tonttimarkkinointiin osallistuminen Rakennus-sisustus messuilla 2/2020

– Latureitistön tekeminen ja ylläpito lähialueen pelloilla sekä jokiuomassa

– Nappulahiihdot

– Kuutamohiihto

– Jäsenmaksulaput ja tiedote

– Kevät/kyläkokous

Kevätkausi

– Laiturin ja kanoottien vesillelasku

– Kunnostustalkoita luontopolulla, Asmandian alueella ja kentillä

– Pääsiäistipujen ja pupujen matkassa

– Peli-iltoja myös ikäihmisille

Kesäkausi

– Kunnostus- ja ylläpitotalkoita

– Peli-iltoja Asmandian alueen kentillä ja monitoimikentällä

– Vierailut muiden kylien tapahtumissa mm. Avoimet Kylät päivänä

– Kylän markkinointia eri tapahtumissa

– V-S kylätoimintapäivään osallistuminen

Syyskausi

– Nuku yö ulkona (ja Venetsialaiset)

– Syksyinen patikkaretki vuorille

– Kyläsuunnitelman tarkastelu

– Syys/kyläkokous/joulujuhla

– Mynämäen Asemanseudun Kylät ry 10-vuotta (kylätoimintaa v:sta 1982)