Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Yhdistys edistää Mynämäen Asemanseudun ja sen kylien elinvoimaisuutta, suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla lisätään asuinympäristön vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. Osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan seudun kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa. Tavoitteena on säilyttää Asemanseutu vireänä ja houkuttelevana asuinalueena, jonka peruspalvelut ovat kunnossa ja jonka asukkaat toimivat aktiivisesti yhdessä.

Kokoukset: Kylähallitus kokoontuu kerran kuussa, poislukien heinäkuu. Sääntömääräisiä vuosi-/kyläkokouksia on kaksi, keväällä ja syksyllä. Eri toimikuntia (mm. tiedotus-, juhla/tapahtumatoimikunnat) perustetaan ja kokoontuvat tarpeen mukaan. Kokouksista ilmoitetaan Vakka-lehdessä sekä facebook- ja kotisivuilla. Hallitus voi kokoontua myös etäyhteydellä.

Kyläyhdistys on aktiivinen toimija Mynämäen kunnan kylien neuvottelukunnan toiminnassa ja kylien yhteisissä hankkeissa. Edustajia nimetään pyydettäessä kunnan eri neuvostoihin.

Tiedotus: Yhdistyksen tapahtumista, kokouksista ja hankkeista tiedotetaan; kotisivuamme http://www.mynamaenasemanseutu.net päivitetään säännöllisesti. Nopeasta tiedottamisesta vastaavat facebook-sivut ; Asmandia ja Asemanseudun ihmeet/ luonto- ja ulkoilupolku. Kylähallitukselle ja talkooväelle tiedotetaan omissa WhatsApp-ryhmissä, sekä pyritään saamaan juttuja Vakka-lehteen. Näiden lisäksi jaetaan ”seututiedote” suorajakeluna Asemanseudun n. 270 kotitalouteen, 2-3 jakoa vuoden aikana.

Jäsenistö ja talous: Kyläläisiä kannustetaan liittymään jäseneksi jaettavilla kylätiedotteilla ja kylän tapahtumissa. Jäsenmaksut pidetään kolmessa ”tasossa”, henkilö-, kannatus- ja yritysjäsenmaksu. Anotaan kunnan yleisavustus- ja talkoomäärärahaa laajan alueemme ylläpitoon. Tapahtumissa järjestetään buffet sekä arvontaa. Erityisistä palveluista yhteisöiltä ja yrityksiltä peritään korvaus. Kanooteista peritään käyttökorvaus. Kylähallitus määrittelee ja vahvistaa hinnat kokouksessaan.

Leader Ravakka ry valmistelee parhaillaan uutta paikallista kehittämisstrategiaa EU-ohjelmakaudelle 2022–2027. Mikäli kyläsuunnitelmasta viriää tukikelpoinen yleishyödyllinen Leader-hanke, yhdistys voi kylähallituksen päätöksellä tehdä hankehakemuksia ja anoa korotonta lainaa hankkeisiin Mynämäen kunnalta.

Pienhankintahakemuksena Ravakalta anotaan varoja kelamurskaimen/ruohonleikkurin hankintaan. Anomus v.2021, varsinainen osto tapahtuu v:n 2022 puolella.

Talkoot ja hankkeet: Yhdistys ylläpitää ”kruununjalokiveään” Asmandiaa ja sen laitteita, rakennettua aluetta, rakennelmia ja polkuverkostoa talkootyöllä ja ostopalveluna. Parannetaan polun ja alueen infraa ja viitoitusta tarpeen ja käyttäjiltä saatujen toiveiden mukaan. Seurataan alueen turvallisuusasioita. Mynäjoen rantaa Raukkaan padon ja kosken alueella Vallaistentien puolelta kunnostetaan ja merkataan osaksi polkuverkostoamme.

Kylähallitus määrittelee henkilöt ja vastuuviikot/-alueet asioiden ja Asmandian alueiden ylläpitoon. Kunnostustalkoita järjestetään säännöllisesti ja aina ennen tapahtumia. Osa ylläpitotyöstä, esim. pellon heinän niittotyö, hankitaan ostopalveluna.

Asemanseudun II kyläsuunnitelman v. 2020-2025 täytäntöönpano: Kyläsuunnitelman seuranta ja täytäntöönpano on kylähallituksen vuosittainen tehtävä.

Asemanseudulla tapahtuu 2022: Kylähallitus seuraa Asemanseudulla tapahtuvaa kehitystä, rakentamista, kaavoitusta mm. rautatien tavara- ja henkilöliikenteen osalta, puuttuvan kevyenliikenteen väylän osalta sekä Älykylä Gadolinin osalta, jonka osakashankinta alkaa keväällä.

Muu toiminta; 40-vuotisjuhla; Kyläyhdistyksen rekisteröinnistä tuli kuluneeksi v. 2020 kymmenen vuotta ja keväällä 2022 tulee kuluneeksi kylätoiminnan järjestäytymisestä Aseman koulupiirissä 40 vuotta, kylätoimintaa siis 3/1985 alkaen.. Näiden merkkipaalujen saavuttamisen johdosta on päätetty julkaista uusi kyläesite. Siinä esitellään Asemanseutua, kotitonttialueita, yhdistyksemme toimintaa sekä virkistys- ja liikunta-alueita. Korona-aika on siirtänyt suunnitellun vuosijuhlan ja esitteen valmistumisen toimintavuodelle 2022.

Lukkari-Jukolan viesti Mynämäen Urheilukeskuksessa 18-19.6.2022; kyläyhdistys osallistuu tiedotustilaisuuksiin ja esim. Parsilantien majoitusalueen liikenteenohjaukseen.

Toiminta 2022 / ”Vuosikello”:

Talvikausi; Jäsenmaksulaput ja tiedote jakoon, Kyläsuunnitelman täytäntöönpanoa, Monitoimikaukalon jäädyttäminen ja tapahtuman järjestäminen, Kylä- ja tonttimarkkinointiin osallistuminen Rakennus & sisustus -messuilla 2/2022, Latureitistön tekeminen ja ylläpito lähialueen pelloilla sekä jokiuomassa, Nappulahiihdot, Kuutamohiihto, Kevät/kyläkokous, Mynämäen Asemanseudun kylätoiminnan 40 v. juhla (kylätoimintaa v:sta 1982).

Kevätkausi: Laiturin ja kanoottien vesillelasku, Kunnostustalkoita luontopolulla ja Asmandian alueen kentillä, Pääsiäistipujen ja pupujen matkassa, Peli-iltoja myös ikäihmisille.

Kesäkausi; Kunnostus- ja ylläpitotalkoita, Lukkari-Jukolan viesti Mynämäen Urheilukeskuksessa 18-19.6.2022, Peli-iltoja Asmandian alueen kentillä ja monitoimikentällä, Vierailut muiden kylien tapahtumissa mm. Avoimet Kylät -päivänä, Kylän markkinointia eri tapahtumissa, V-S kylätoimintapäivä Nousiaisten Valpperissa.

Syyskausi; Syystapahtuma; Hyvän Mielen Turnaus Asmandian kentillä, Syksyinen patikkaretki vuorille, Kyläsuunnitelman tarkastelu, Syys-/kyläkokous-/ joulujuhla, Asemanseudun liikunnallinen joulukalenteri.

Kylähallitus 4.11.2021, syyskokous 25.11.2021