Toimintasuunnitelma 2024

Hyväksytty: Kylähallitus 7.11.2023, Syyskokous 20.11.2023 

Yhdistyksen tehtävä: Kyläyhdistys edistää Mynämäen Asemanseudun ja sen kylien elinvoimaisuutta, suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla lisätään asuinympäristön vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. Osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan seudun kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa. Tavoitteena on säilyttää Asemanseutu vireänä ja houkuttelevana asuinalueena, jonka peruspalvelut ovat kunnossa ja jonka asukkaat toimivat aktiivisesti yhdessä. 

Kokoukset: Kylähallitus kokoontuu kerran kuussa, pois lukien heinäkuu. Sääntömääräisiä vuosi-/kyläkokouksia on keväällä ja syksyllä.

Toimikuntia (mm. tapahtumiin, talkoisiin, hankkeisiin) hallitus voi nimetä ja kokoontuvat tarpeen mukaan. Vuosikokouksista ilmoitetaan Vakka-lehdessä sekä facebook- ja kotisivuilla. Hallitus voi kokoontua myös etäyhteydellä.

Kyläyhdistys on aktiivinen toimija Mynämäen kunnan kylien neuvottelukunnan toiminnassa ja kylien yhteisissä hankkeissa. Edustajia nimetään pyydettäessä kunnan eri neuvostoihin. Brändätään ja markkinoidaan Asmandian aluetta ja palveluja.  

Tiedotus: Yhdistyksen tapahtumista, kokouksista ja hankkeista tiedotetaan; kotisivuamme http://www.mynamaenasemanseutu.net päivitetään säännöllisesti. Nopeasta tiedottamisesta vastaavat facebook-sivut ; Asmandia ja Asemanseudun ihmeet/ luonto- ja ulkoilupolku. Kylähallitus, talkooväki ja toimikunnat tiedottavat omissa WhatsApp-ryhmissä, sekä pyritään saamaan juttuja Vakka-Suomen Sanomat lehteen. Näiden lisäksi jaetaan kylätiedote suorajakeluna Asemanseudun n. 300 kotitalouteen, 2-3 jakoa vuoden aikana.

Kyläesitettä päivitetään ja tarvittaessa uudistetaan. Siinä esitellään Asemanseutua, (kotitonttialueita), yhdistyksemme toimintaa sekä virkistys- ja liikunta-alueita. Uudistettu ja laajennettu esite on suunnitelmissa.  

Jäsenistö ja talous: Kyläläisiä ja alueemme käyttäjiä kannustetaan liittymään jäseneksi jaettavilla kylätiedotteilla ja kylän tapahtumissa. Jäsenmaksut pidetään kolmessa ”tasossa”, henkilö/perhe-, kannatus- ja yritysjäsenmaksu. Anotaan kunnan yleisavustus- ja talkoomäärärahaa laajan alueemme ylläpitoon. Tapahtumissa järjestetään buffetti. Kiskoteekki-diskossa pyritään hyvään tuottoon anniskelualueen, buffettimyynnin, musiikin, arvonnan ja pääsylipputulojen muodossa.

Kanooteista ja vuokrattavista tavaroista mm. teltat, aggregaatti, grilli, pöytä-penkit, peritään käyttökorvaus. Kylähallitus määrittelee ja vahvistaa hinnat kokouksessaan. Erityisistä palveluista yhteisöiltä ja yrityksiltä peritään korvaus.  Jääkentän ja latuverkon ylläpidosta (sekä kuusiaidan hoidosta) saadaan kunnalta korvaus kertyneistä talkootunneista.  

Hankkeet: Leader Ravakka ry:n hankekausi EU-ohjelmakaudelle 2023–2027 on meneillään.

 1. Pienhankintahakemuksena Ravakalta anotaan varoja kahteen telttakatokseen ja uuteen puutarhatraktoriin.
 2. Mikäli syyskokous hyväksyy tukikelpoisen yleishyödyllisen Leader-hankkeen, = grillikota Asmandiaan, yhdistys voi kylähallituksen päätöksellä tehdä hankehakemuksia ja anoa korotonta lainaa hankkeisiin Mynämäen kunnalta.
 3. Mynämäen kunta hankehakijana ja kylien neuvottelukunnan kylät osallistujina on vireillä valtakunnallinen Älykkäät kylät -yhteistyöhanke ja kehittämishanke.
 4. Kansainvälisyys hankkeen tuloksia ja jatkoa mietitään omana tai osallistumalla toisen yhdistyksen hankkeeseen. Vuonna 2022 aloitetut hankkeet on saatettu loppuun v:n 2023 aikana. 

Talkoot: Yhdistys ylläpitää ”kruununjalokiveään” Asmandiaa ja sen laitteita, rakennettua aluetta, rakennelmia, kenttiä, ympäristöä ja polkuverkostoa pääosin talkootyöllä. (Mynäjoen rantaa Raukkaan padon ja kosken alueella Vallaistentien puolelta vähitellen kunnostetaan ja merkataan osaksi polkuverkostoamme.)

Kylähallitus määrittelee ”talkkarit” =henkilöt, vastuuviikot ja erityisvastuualueet asioiden ja Asmandian alueiden ylläpitoon. Kunnostustalkoita järjestetään säännöllisesti ja aina ennen tapahtumia.  

Kyläsuunnitelma II:n (v. 2020-2025) täytäntöönpano: Kyläsuunnitelman seuranta ja täytäntöönpano on kylähallituksen tehtävä. ”Nostetaan” sieltä vuosittain yksi teema-asia. 

Asemanseudulla tapahtuu: Kylähallitus seuraa Asemanseudulla tapahtuvaa kehitystä, muutosta, rakentamista ja kaavoitusta mm. Asmandian alueella, rautatien tavara- ja henkilöliikenteen sekä puuttuvan kevyenliikenteen väylän osalta. 

Muu toiminta;  (oheisen vuosikellon mukaisesti) Kiskoteekki rock-diskotapahtumamme saa jatkoa, nyt kun kalusto ja tietotaito on saatu haltuun. Rautatie Turusta Uuteenkaupunkiin valmistui v. 1924, on kuulunut huhuja 100v-juhlajunasta. 

Toiminta 2024 / ”Vuosikello” 

Talvikausi 

 • Hyvästit Joululle -lauluhetki Asmandiassa, Mynämäen srk.
 • Kylähallituksen järjestäytyminen, ilmoitukset rekistereihin
 • Jäsenmaksulaput ja kylätiedote jakoon
 • Hankehakemuksien laadinta Ravakka ry:lle
 • Monitoimikaukalon jäädyttäminen ja jäätapahtumien järjestäminen,
 • Latureitistön tekeminen ja ylläpito jokiuomassa ja lähialueen pelloilla,
 • Nappulahiihdot (frisbeehiihto, Kuutamohiihto?)
 • Avustusanomukset kunnalle
 • Kevät/kyläkokous, tilit ja toimintakertomus 2023

Kevätkausi 

 • Laiturin ja kanoottien vesillelasku
 • Kunnostustalkoita luontopolulla ja Asmandian alueen kentillä
 • Pääsiäistipujen ja pupujen matkassa
 • Peli-iltoja myös ikäihmisille, ulkoliikuntalaitteiden markkinointi

Kesäkausi 

 • Kunnostus- ja ylläpitotalkoita
 • Peli-iltoja Asmandian alueen kentillä ja monitoimikentällä
 • Vierailut muiden kylien tapahtumissa mm. Avoimet Kylät -päivänä
 • Kylän markkinointia eri tapahtumissa
 • Discgolf-turnaus Asmandian kentällä
 • Rautatie: Tku-Uki 100-vuotta juhlajuna

Syyskausi 

 • Kiskoteekki disko-rock-tapahtuma
 • Syksyinen patikkaretki vuorille
 • Syys-/kyläkokous, talous ja toimintasuunnitelma v. 2025, kylähallituksen jäsenet
 • Puuro-/joulujuhla, talkooruokailu
 • Lucia kulkue seurakunnan kanssa
 • Asemanseudun tonttupolku, Asmandian joulu