Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yhdistyksen tavoitteena on edistää Mynämäen Asemanseudun kylien elinvoimaisuutta. Tähän tavoitteeseen pyrkiessään yhdistys suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla lisätään asuinympäristön vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. Yhdistys osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan seudun kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa. Tavoitteena on säilyttää Asemanseutu vireänä ja houkuttelevana asuinalueena, jonka peruspalvelut ovat kunnossa ja jonka asukkaat toimivat aktiivisesti yhdessä. Kyläyhdistys on myös aktiivinen toimija kylien neuvottelukunnan toiminnassa ja kylien yhteisissä hankkeissa.

Kokoukset

Hallitus kokoontuu kerran kuussa, poislukien heinäkuu. Sääntömääräisiä kyläkokouksia on kaksi, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Tämän lisäksi eri toimikunnat (hanketoimikunnat, tapahtumatoimikunnat, jne), joita perustetaan tarpeen mukaan, järjestävät kokouksia tarvittaessa. Sääntömääräisistä kokouksista ilmoitetaan Vakka-lehdessä sekä facebook- ja internet-sivuilla.

Tiedotus
Yhdistyksen tapahtumista, kokouksista ja hankkeista tiedotetaan aktiivisesti. Uutta kotisivuamme http://www.mynamaenasemanseutu.netpäivitetään säännöllisesti. Tätäkin useammin päivitetään facebook-sivua Asemanseudun ihmeet/ luonto- ja ulkoilupolku. Uudelle luontopolkureitistölle perustetaan oma facebook-sivu. Lisäksi pyritään saamaan juttuja Vakka-lehteen. Näiden lisäksi jaettaan Asemanseudun n. 270 kotitalouteen tiedotteita tapahtumista (tarpeen mukaan).

Asemanseudun kyläsuunnitelman 20132017 päivittäminen
Kyläläisiltä v. 2011 laajasti kyselty, syyskokouksessa 14.11.2013 hyväksytty kyläsuunnitelma vaatii päivittämistä ja jatkotyöstämistä. Tarkastelun kohteena on se, miten suunnitelma on toteutunut ja mitä uutta tarvitaan Asemanseudun kehittymiseksi.

Toiminta 2019 / “Vuosikello”:

Talvikausi  

 • Monitoimikaukalon jäädytys
 • Kylä- ja tonttimarkkinointi Rakennus-sisustus messuilla
 • Jäätapahtuma
 • Latureitistön teko jokiuomaan ja pelloille
 • Napakelkkailua ja hankifrisbeetä

Kevätkausi

 • Uuden polkureitistön markkinointi
 • Talkoita luontopolulla ja Asmandiassa
 • Laiturin ja kanoottien vesillelasku
 • Mölkky-/petankkikisat ja opetus
 • Kyläkysely
 • Tammimetsän vappu

Kesäkausi

 • Rantalentopalloa, haasteturnaus esim. Avoimet Kylät päivänä 8.6.2019
 • Peli-iltoja
 • Kanoottiretkiä Rauasvuorelle
 • Frisbee-turnaus ja Nuku yö ulkona -tapahtuma (Suomen luonnon päivänä 31.8.2019)

Syyskausi

 • Patikointiretkiä Linnavuori-Rauasvuori
 • Kyläkyselyn purku
 • Puurojuhla syyskokouksen yhteydessä marraskuussa


Hankkeet: Hankkeemme (Lure-hanke 37039) päättyy 31.12.2018. Ravakalla on tulossa aiempia hankkeita täydentävä hanke, josta toivomme saatavan apua alueen kunnossapitoon tarvittavien pienkoneiden ja tavaroiden hankintaan. Muihin suurempiin hankkeisiin ei toimintavuoden aikana ryhdyttäne.

Asemanseutu ylös, ulos ja liikkeelle sekä Vallaisten vallassa hankkeiden liikuntapaikkoja tullaan toimintavuonna ahkerasti käyttämään ja markkinoimaan järjestämällä lähes kuukausittain niissä tapahtumia.

Muu toiminta: Kanooteista voidaan periä käyttökorvausta, jonka määrän hallitus päättää ennen melontakauden alkua. Kannustetaan asukkaita käyttämään hyväksi retkeily- ja ulkoilureitistöä sekä Asmandian aluetta eri vuodenaikoina.

Jäsenhankinta: Uusia jäseniä hankitaan aktiivisesti tiedotteilla ja tapahtumissa. Vanhoille jäsenille lähetetään erillinen jäsenmaksulappu.

Edustukset ja yhteistyö; Kylien neuvottelukuntaan osallistuminen jatkuu, Muiden kyläyhdistysten toimintaan tutustuminen ja yhteistyö jatkuvat. Yhteistyö paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa jatkuu.