Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Kyläyhdistys edistää Mynämäen Asemanseudun ja sen kylien elinvoimaisuutta, suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla lisätään asuinympäristön vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. Osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan seudun kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa. Tavoitteena on säilyttää Asemanseutu vireänä ja houkuttelevana asuinalueena, jonka peruspalvelut ovat kunnossa ja jonka asukkaat toimivat aktiivisesti yhdessä.

Kokoukset. Kylähallitus kokoontuu kerran kuussa, poislukien heinäkuu. Sääntömääräisiä vuosi-/kyläkokouksia on kaksi, keväällä ja syksyllä. Hallitus voi kokoontua myös etäyhteydellä. Kaikille avoimista hallituksen syys- ja kevätkokouksista ilmoitetaan Vakka-lehdessä sekä yhdistyksen facebook- ja kotisivuilla. 

Hallitus voi nimetä eri toimikuntia (mm. tapahtumiin, talkoisiin, Ekoteko- ja kansainvälisyyshankkeisiin)  ja ne kokoontuvat tarpeen mukaan. Kyläyhdistys on aktiivinen toimija Mynämäen kunnan kylien neuvottelukunnan toiminnassa ja kylien yhteisissä hankkeissa. Edustajia nimetään pyydettäessä kunnan eri neuvostoihin. Asmandian aluetta ja palveluja brändätään ja markkinoidaan aktiivisesti.

Tiedotus. Yhdistyksen tapahtumista, kokouksista ja hankkeista tiedotetaan; kotisivua http://www.mynamaenasemanseutu.net päivitetään säännöllisesti. Nopeasta tiedottamisesta vastaavat yhdistyksen kaksi facebook-sivua: Asmandia ja Asemanseudun ihmeet/ luonto- ja ulkoilupolku. Tämän lisäksi pyritään saamaan juttuja Vakka-lehteen. Näiden lisäksi jaetaan ”seututiedote” suorajakeluna Asemanseudun n. 270 kotitalouteen. Jakeluja on 2-3 vuoden aikana. Kylähallituksen, talkooväen ja toimikuntien sisäinen tiedottaminen tapahtuu WhatsApp-ryhmissä. 

Kyläesitettä päivitetään ja tarvittaessa uudistetaan. Siinä esitellään Asemanseutua, kotitonttialueita, yhdistyksemme toimintaa sekä virkistys- ja liikunta-alueita. Korona-aika on siirtänyt esitteen lopullista valmistumista.

Jäsenistö ja talous. Kyläläisiä kannustetaan liittymään jäseneksi kotiini jaettavilla seututiedotteilla ja kylän tapahtumissa. Jäsenmaksut pidetään kolmessa ”tasossa”: henkilö-/perhe-, kannatus- ja yritysjäsenmaksussa. Yhdistys anoo kunnan yleisavustus- ja talkoomäärärahaa laajan alueensa ylläpitoon. Tapahtumissa järjestetään buffet sekä arvontaa. Erityisistä palveluista yhteisöiltä ja yrityksiltä peritään korvaus. Kanooteista peritään käyttökorvaus. Kylähallitus määrittelee ja vahvistaa hinnat kokouksessaan.

Hankkeet. Leader Ravakka ry:n uusi hankekausi alkaa, paikallinen kehittämisstrategia EU-ohjelmakaudelle 2023–2027. Mikäli kyläsuunnitelmasta viriää tukikelpoinen yleishyödyllinen Leader-hanke, yhdistys voi kylähallituksen päätöksellä tehdä hankehakemuksia ja anoa korotonta lainaa hankkeisiin Mynämäen kunnalta. Samoin pienhankintahakemuksena Ravakalta anotaan varoja, mikäli tarvetta ilmenee. Vuonna 2022 aloitetut hankkeet, kansainvälistyminen/matkat-retket ja Ekologisesti monimuotoinen Asmandia, saatetaan loppuun v:n 2023 aikana.

Talkoot. Yhdistys ylläpitää ”kruununjalokiveään” Asmandiaa ja sen laitteita, rakennettua aluetta, rakennelmia, kenttiä, ympäristöä ja polkuverkostoa talkootyöllä ja ostopalveluna. Mynäjoen rantaa Raukkaan padon ja kosken alueella Vallaistentien puolelta kunnostetaan vähitellen ja liitetään osaksi polkuverkostoa.

Kylähallitus määrittelee henkilöt/vastuuviikot ja erityisvastuualueet erilaisten asioiden ja Asmandian alueiden ylläpitoon. Kunnostustalkoita järjestetään säännöllisesti ja aina ennen tapahtumia.

Kyläsuunnitelma II:n (v. 2020-2025) täytäntöönpano. Kyläsuunnitelman seuranta ja täytäntöönpano on kylähallituksen tehtävä. Sieltä nostetaan vuosittain käsittelyyn yksi teema (nyt Raukkaan alue).

Asemanseudulla tapahtuu. Kylähallitus seuraa Asemanseudulla tapahtuvaa kehitystä, rakentamista, kaavoitusta mm. rautatien tavara- ja henkilöliikenteen osalta, puuttuvan kevyenliikenteen väylän sekä Älykylä Gadolinin osalta, jonka osakashankinta on menossa.

Muu toiminta. Rautatie Turusta Mynämäen Asemalle valmistui 1.9.1923. Tulevana toimintavuonna on aika juhlia sen 100-vuotista olemassaoloa.

Toiminta 2023 / ”Vuosikello”:

Talvikausi 

 • Jäsenmaksulaput ja kylätiedote jakoon
 • Monitoimikaukalon jäädyttäminen ja jäätapahtumien järjestäminen
 • Latureitistön tekeminen ja ylläpito jokiuomassa ja lähialueen pelloilla
 • Nappulahiihdot ja frisbeehiihto (= hiihto ja korimaaliheittoja), Kuutamohiihto
 • Kylä- ja tonttimarkkinointiin osallistuminen Rakennus&sisustus-messuilla 2/2023
 • Kevät-/kyläkokous, tilit ja toimintakertomus 2022

Kevätkausi 

 • Laiturin ja kanoottien vesillelasku
 • Kunnostustalkoita luontopolulla ja Asmandian alueen kentillä
 • Pääsiäistipujen ja pupujen matkassa
 • Peli-iltoja myös ikäihmisille, uusien ulkoliikuntalaitteiden vihkiäiset

Kesäkausi 

 • Kunnostus- ja ylläpitotalkoita
 • Peli-iltoja Asmandian alueen kentillä ja monitoimikentällä
 • Vierailut muiden kylien tapahtumissa mm. Avoimet Kylät -päivänä
 • Kylän markkinointia eri tapahtumissa
 • Vierailu V-S kylätoimintapäivään Maskun Askaisissa
 • Rautatie 100 vuotta -juhla

Syyskausi 

 • Elo-/syystapahtuma; Hyvän Mielen Turnaus Asmandian kentillä,
 • Syksyinen patikkaretki vuorille, Kyläsuunnitelman tarkastelu,
 • Syys-/kyläkokous, talous ja toimintasuunnitelma v. 2024, kylähallituksen jäsenet
 • Puuro-/joulujuhla, Lucia-kulkue
 • Asemanseudun liikunnallinen joulukalenteri.

Hyväksytty: hallituksen kokous 31.10, syyskokous 7.12.