Vallaisten vallassa

Hankkeen avulla muodostettiin rengasmainen luonto- ja kulttuuripolku Vallaisten alueelle Mynämäen Asemanseudulle. Siihen liittyi seuraavia toimenpiteitä:

Luontopolku laavulta joenrantaan, kahden vuoren laelle sekä tammimetsään. Reitin tavoitteena on antaa kulkijalle kattava kokemus vakkasuomalaisesta kulttuuri- ja luonnonmaisemasta. Reitti alkaa Asmandian laavulta,  Mynäjoen rannasta. Laavulla on kanoottien maihinnousun mahdollistava laituri ja yhdistykseltä voi lainata kanootteja käyttöön. Matkaa voi taittaa siten osittain myös jokea hyödyntäen tai koko matkan kävellen. Reitti alkaa joen ylityksellä, jonka jälkeen voi valita lyhyemmän piipahdusreitin joen rantaa pitkin tai jatkaa eteenpäin kohti metsäpolkua. 

Joenvarren pistoreitti kulkee aivan joen uoman viertä ja päättyy levähdyspaikalle. Metsäpolku alkaa Vallaistentien ylityksen kohdalta. Se kulkee vaihtelevassa maastossa, suurimmaksi osaksi kallioilla ja metsän siimeksessä, mutta osittain myös viljelymaisemassa, hevoslaidunten ja asuinalueiden kautta. Reitistö rakennettiin osittain vanhoja metsäpolkuja mukaillen, osittain uusia reittilinjauksia raivaten.

Linnavuoren laelle rakennettiin katselutasanne ja levähdyspaikka. Reitistön komeimpia kohtia on esihistoriallisena aikana pakolinnanakin käytetty Linnavuori. Sen laelta aukeaa upea näkymä vakkasuomalaiseen viljelymaisemaan, jota Mynäjoki halkoo. Vuoren laelta on mahdollista nähdä sekä Mietoisten että Mynämäen kivikirkot. Maiseman näkymää avarrettiin poistamalla joitain puita ja romahtaneen vanhan kolmiomittaustornin kalliosta törröttäviä kiinnitysrautoja poistettiin turvallisuuden takia, mutta vuoren laen karu luontomaisema haluttiin säilyttää muuten mahdollisimman autenttisena. Tästä syystä katselutasanne ja levähdyspaikka rakennettiin yksinkertaiseksi terassimaiseksi tasanteeksi, jossa on kaksi penkkiä. Penkkien yhteyteen kiinnitettiin vieraskirja. 

Kurasmäen lehtojensuojelualueen luonnonhistoriallisesti arvokasta kohdetta kunnostettiin vierailukäyttöön paremmin sopivaksi polkujen raivaamisella sekä pienen paikoitusalueen rakentamisella.

Laavun alueen rakentaminen. Luontoreitin alku- ja päätepiste on Asmankolo-laavu. Sen infrastruktuuria parannettiin rakentamalla alueelle kuivakäymälä, roska- ja kierrätyspiste (toistaiseksi käytössä pääsesongin aikaan kevääästä syksyyn) sekä varastotila. Tämän lisäksi rakennettiin uusi tulisija. Alueelle sijoitettiin myös pieni paikoitusalue. 

Reittimerkit ja informaatiokyltit. Reittimerkkien ja liikkumista ohjaavien kylttien lisäksi alueelle avautuu kevään 2019 aikana infopisteitä, joissa kerrotaan alueen luonnon- ja kulttuurihistoriasta. Nämä neljä infopistettä ovat Aseman koululaisten tuottamia. Infopisteet on toteutettu siten, että luontoon on sijoitettu neljä QR-koodia, jotka skannaamalla vierailija pääsee lukemaan oppilaiden tekemät nettisivut.