Ympäristötekoja Asmandiassa


Asmandiassa suojellaan luontoa ja tuetaan sen monimuotoisuutta monella tavalla

Pellon reunaan on istutettu kukkivia puita ja pensaita (1). Niitä hyödyntävät hyönteiset ja linnut sekä muut eläimet. Hedelmät ja marjat ovat kaikkien kävijöiden – niin ihmisten kuin eläintenkin – vapaasti naposteltavissa.

Alueella on pieni mutta monipuolinen luonnonniitty (2), joka on arvokas elinympäristö monille kasveille ja hyönteisille. Siellä kasvaa muun muassa mäkitervakkoa, heinätähtimöä, niittynätkelmää, keltamataraa, metsäapilaa, ahomansikkaa, poimulehteä, nurmitädykettä, siankärsämöä ja erilaisia suolaheiniä. Niityn reunassa kasvaa komea heleäorjanruusu (3).

Laavun lähellä kasvavassa lepikossa on lahopökkelö (4), jonka lahottajaeliöstö houkuttelee toukkia syöviä lintuja, erityisesti tikkoja. Kolopesijöille on ripustettu pönttöjä eri puolille aluetta.

Raidat (5) ja muut pajut ovat kevään ensimmäisiä kukkijoita pajunkissoineen. Ne ovatkin elintärkeitä ravinnonlähteitä kimalaisille ja muille talvehtiville hyönteisille.

Hyönteisten talvehtimista helpottaa hyönteishotelli (6), jossa on monenlaisia koloja ja soppia erilaisille hyönteisille. Asmandian hyönteishotelli on rakennettu yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa.

Alueelta on raivattu pois haitalliset vieraslajit kurtturuusu, isotuomipihlaja ja terttuselja.

Muita ympäristötekoja ovat liiterin rakentaminen ja roskasäiliöiden lisääminen:

Kuiva puu palaa hyvin ja tuottaa paljon lämpöä pienellä puumäärällä, mikä vähentää polttopuun tarvetta. Se myös tuottaa vähemmän hiukkaspäästöjä kuin märkä puu.

Laavulle asennetun tumppiroskiksen avulla halutaan estää tumppien joutuminen luontoon. Lisäksi on asennettu roskasäiliöitä Asemanseudun kevyen liikenteen risteyskohtiin tienvarsien roskaamisen vähentämiseksi.

Leader Ravakka on tukenut tätä hanketta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2022.