Kutsu Kevätkokoukseen 10.4. ja toimintakertomus

Yhdistyksen kaikille avoin kevätkokous järjestetään Aseman koululla 10.4.2019 klo 18. Sääntömääräisten asioiden lisäksi tarkastellaan kyläkyselyn alustavia tuloksia. Tule mukaan kuuntelemaan, miten asemanseutulaiset kokevat alueensa! Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen eikä osallistuakseen tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Kahvitarjoilu!

Kyläkyselyn tuloksia käytetään hyödyksi uusia kehittämissuunnitelmia tehtäessä. Nyt on tilaisuutesi vaikuttaa ja tuoda esiin asioita, jotka ovat kylälle tärkeitä! Kyläkysely on edelleen avoinna (ainakin 10.4. saakka, mahdollisesti jatkamme sitä vielä kauemminkin). Voit osallistua kyselyyn tämän linkin kautta.

Eteenpäin suunnittelun lisäksi Kevätkokouksessa katsotaan myös hieman taaksepäin ja käydään läpi vuoden 2018 toiminta. Toimintakertomukseen pääset tutustumaan tästä:

TOIMINTAKERTOMUS 2018
Mynämäen Asemanseudun Kylät ry on vuoden 2018 aikana järjestänyt tapahtumia ja toimenpiteitä, joilla lisättiin asuinympäristön tunnettavuutta, viihtyisyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. Pyrkimys pitää Asemanseutu vireänä ja houkuttelevana asuinalueena, jonka asukkaat toimivat aktiivisesti yhdessä, toteutui myös tämän toimintavuoden aikana.

Toimintavuonna tehtiin runsaasti talkoita ja niihin liittyen materiaalihankintoja ja pysyviä rakenteita. Vuoden aikana saatettiin loppuun kolme isoa hanketta; Mynämäen kunnan rahoittama Kyläkimara
sekä Ravakan ja ELY:n rahoittamat Asemanseutu ylös, ulos ja liikkeelle ja Vallaisten Vallassa. Kiitos yhdistyksen moniosaajille ja uutterille talkoolaisille, tästäkin ”savotasta” selvittiin!

Asmandian ympäristö ja luontopolku ovat vuoden aikana ottaneet mittavan kehitysloikan hankkeiden valmistumisen myötä. Asmandian monitoimialue laavuineen onkin löytänyt suosion virkistys- ja ulkoilualueena. Alueella vieraili satoja kävijöitä: retkeilijöitä, perheitä, yhdistyksiä, nuorisoa. Kanootteja lainattiin edellisvuosien tapaan. Myös luontopolulla ja näköalatasanteella Rauasvuorella, Linnavuorella ja tammimetsässä oli runsaasti kulkijoita. Talvella lumitilanteesta riippumatta Asemanseudulla hiihdetään. Jos ei pelloilla ole lunta, latumestarimme Pekka Valtonen loihtii jokiuomaan molempien tyylien lumiladut.


Kävijöiden kehittämisideat on otettu huomioon luontopolkua suunniteltaessa. Varustetason ja alueen monipuolisuuden kasvu tuo myös lisää vierailijoita. Alueet ovat yhdistyksemme jatkuvan kehityksen kohteina ja seuraavat toimet tähtäävät kohteiden korkeatasoiseen ylläpitoon. Asemanseutua kehitetään tällä hetkellä muutenkin voimallisesti: Koulun lähelle alettiin loppuvuonna rakentaa yksityistä Luontopäiväkoti Lainetta Norlandia-yhtiön toimesta ja kunta on alkanut uudella tavalla panostaa alueen kaavatonttien markkinointiin ja kehittämiseen – mm. Katteluksen kaava-alueen infrastruktuurin rakentamisesta tehtiin loppuvuonna päätös.

YLEINEN TOIMINTA

Kokoukset
Yhdistyksen hallituksella oli 11 kokousta, joissa käsiteltiin 122 pykälää. Tämän lisäksi järjestettiin kaksi sääntömääräistä kylä-/vuosikokousta, kolme tapahtumien ja markkinoiden järjestelyyn liittyvää kokousta sekä kaksi hanketoiminnan kokousta. Hankkeisiin sisältyviä talkootapahtumia oli kymmeniä ja niissä tehtiin yhteensä noin 600 talkootuntia.

Kevätkokouksessa 11.4.2018 keskusteltiin hankkeista ja lyötiin vuosi 2017 kansiin. Syyskokouksessa 5.11.2018 kuultiin normaalien kokousasioiden lisäksi kunnan teknisen johtajan Vesa-Matti Euran katsaus Asemanseutua koskettavista asioista esim. kaavoitukseen, rakentamiseen, raideliikenteeseen ja yksityisen päiväkodin rakentamiseen liittyen. Paikalla oli ennätyksellisesti 36 kuulijaa ja keskustelijaa.

Hallituksen kokoonpano:
• Puheenjohtaja: Mika Rouhiainen
• Varapuheenjohtaja: Ari Helasmo
• Sihteeri/tiedottaja: (nettisivut ja kotiin jaettavat tiedotteet) Minna Hautio
• Tiedottaja: (sosiaalinen media ja muu tiedotus) Kari Mäkelä
• Rahastonhoitaja: Terttu Kokko
• Jäsenet: Markus Gottschalk, Marko Vilola, Zivile Karvonen ja Marjut Henriksson
• Varajäsenet: Anne Lahtinen, Petteri Huuskonen ja Pekka Valtonen
• Toiminnantarkastajat: Hilkka Rakkolainen ja Sinikka Kuusela, varalla Lahja Leppämaa ja Irma Tenhunen

Toimikunnat:
Toiminta tapahtui hallituksen sisällä työryhminä ja vastuualueina, eikä varsinaisia toimikuntia nimetty. Hankkeisiin liittyvät talkoiden työnjohto, kokoonkutsuminen ja hankinnat vastuutettiin suunnitelmallisesti.

Edustukset:
• Mynämäen kunnan kylien neuvottelukunta: jäsen Kari Mäkelä, varajäsen Minna Hautio
• Lapsineuvoston jäsen: Zivile Karvonen
• Kyläkummi: Kari Mäkelä
• Ravakan yhteyshenkilö: Terttu Kokko
• Koulun ja kunnan yhteyshenkilö: Mika Rouhiainen


Talous:
• Jäsenmaksut pidettiin ennallaan, vaikka talouden paineet olisivat antaneet aihetta myös korotuksiin. Vuotuinen henkilöjäsenmaksu on 7 €/ henkilö. Kannattajajäsenmaksu on yksityishenkilöiltä 20 € ja yrityksiltä 50 € / vuosi.
• Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 97 henkilöjäsentä ja 3 yritysjäsentä.
• Toimintavuoden talous jäi 1619 € miinukselle, sillä kaudelle sijoittuvat hankkeiden omavastuut, jotka olivat 1930 €. Vallaisten Vallassa -hankkeen loppurahoitusosuus tulee ELY:n hyväksynnän jälkeen toimintavuonna 2019. Hankesaamisia on 8613 €. Kunta on myöntänyt yhdistykselle korotonta lainaa 7656 € hankkeen ajaksi.
• Asemanseutu ylös, ulos ja liikkeelle -hankkeen 10 000 €:n laina kunnalle maksettiin pois.

Tiedotus
● Yhdistyksen tapahtumista, kokouksista ja hankkeista tiedotetaan aktiivisesti ja pyritään saamaan aikaiseksi juttuja lehtiin. Vakka ja Seutusanomat-Vakka ovatkin kirjoittaneet alueesta ja tapahtumistamme kiitettävästi ja ottaneet tapahtumia- kirjoituksiamme vastaan.
● Hankkeistamme tehtiin juttuja Maaseudun kehittäjien julkaisuun ja mm. Ravakan kotisivulle.
● Uudistettu kotisivu http://www.mynamaenasemanseutu.net mahdollistaa enemmän kuvia ja tietoa.
● Fb-sivu Asemanseudun ihmeet/ luonto- ja ulkoilupolku on nopean tiedonkulun ja mielipiteen vaihtoon.
● Uusi Fb-sivu Asmandia on avattu laajempaa ulkoista tiedotusta varten.
Lounaistieto-sivulla esitellään Vakka-Suomesta kolme reittiä yhden sivun alla (meidän reittimme lisäksi Hierkonpolku Pyhärannassa ja Tummamäki Vehmaalla).
● Lisäksi jaettiin Asemanseudun 270 talouteen tiedotteita; talvella tieto kylähallituksen valinnoista ja hankkeistamme jäsenmaksulla lisättynä, ja kesällä toinen esite hanketilanteesta ja Nuku yö ulkona -tapahtumasta.

HANKKEET


Asemanseutu ylös, ulos ja liikkeelle! -hanke:
Vuonna 2016 alkaneen hankkeen suurin ponnistus oli runsaasti talkootunteja vaatinut monitoimikaukalon rakentaminen Aseman kentälle. Talvella kenttää jäädytettiin runsaalla vedellä joesta ja läheisestä vanhasta kaivosta. Kenttä osoittautui ”hanhen seläksi”, eli huomattavan paljon vettä valui reunan alta hukkaan, ja korjaavia töitä tehtiin kesäkaudella. Monitoimikaukalo palveli kesäisin muiden pallopelien kenttänä.
Rantalentopallokenttä ja mölkky-/petankkikenttä Asmandiaan valmistuivat lopulliseen muotoon keväällä 2018. Samoin kuusi koria sisältävän frisbeegolf-radan rakentaminen Aseman kentän ja Asmandian väliselle alueelle valmistui keväällä, “peltostadion” muokattiin, tasattiin ja kylvettiin heinälle kuuman kesän aikana. Hanke päättyi 30.6.2018, loppuraportti hankkeesta tehtiin 12.7.2018.


Vallaisten vallassa -hanke
Vuonna 2017 anottiin ja saatiin rahoitus Vallaisten vallassa -hankkeelle, jonka avulla luontopolkuverkostoa kehitettiin entisestään. Hanke aloitettiin valmistelutöillä alkuvuonna ajallisesti rinnakkain Asemanseutu ylös, ulos ja liikkeelle! -hankeen kanssa. Alkuvaiheen töihin kuului työn suunnittelu ja työnjohto, jotka ostettiin ostopalveluna T:mi Suojanpuoli / Arto Vehkomäeltä. Hankkeessa polkuverkostoa suunnattiin uudestaan. Tämä tarkoitti mm. uutta reittiä Vallaisista Linnavuorelle ja rantapolkua jokirantaan.

Asmandian aluetta kehitettiin tulisijan ja kuivakäymälän osalta monipuolisemmaksi retkeilijöiden tarpeita paremmin tukevaksi kokonaisuudeksi. Reitit tehtiin selkeämmäksi ja helppokulkuisemmaksi. Rakennettiin levähdyspaikkoja, joissa on penkkejä ja pöytiä. Linnavuorelle rakennettiin näköalalava ja reitin varrelle sijoitettiin neljään kohtaan QR-koodeja sisältäviä informaatiopisteitä, joihin koululaiset tuottavat sisältöä alueen historiasta ja luonnosta. Kyltitystä lisättiin ja roska- ja kierrätysastioita sekä vieraskirjoja sijoitettiin alueelle. Asmandian alueelle tuotiin 8 metrin merikontti, joka rakennettiin kanoottien ja reitin korjaustöissä tarvittavan puutavaran talvisäilytystä varten. Kontin sisälle rakennettiin retkeilijöille ja pelaajille kuivakäymälä. Varasto/käymälä sai uuden katon talkoilla ja lahjoituksilla, rakennustarkastaja hyväksyi rakennuksen 3.12.2018. Viimeisimpänä valmistui uusi Asmandian virkistys- ja ulkoilualueen kartta. Hanke päättyi 31.12.2018, loppuraportti tehtiin ja lähetettiin 31.12.2018 Ravakalle ja Ely:lle.

Kyläkimara-hanke
Vuoden 2017 aikana Kyläkimaran tapahtumasarjan järjestivät Mynämäen kylät Mynämäen kunnan Suomi 100 -tapahtumia varten myöntämällä 10 000 €:n avustuksella. Hankkeeseen liittyi 13 erilaista tapahtumaa 12 kylässä. Yhdistyksemme oli vastuullinen hakija toiminnan ja talouden osalta. Loppuraportti lähetettiin Mynämäen kunnalle 6.2.2018.

Nuku yö ulkona -tapahtuma 8-9.9.2018
Tapahtuma alkoi Asmandiassa lauantaina klo 15 lipunnostolla uuteen, lahjoituksena saatuun lipputankoon. Lentopallo- ja petankkipelien jälkeen grillattiin. Yhteislauluja laulettiin Heikki Sikilän johdolla. Paikalla oli kolme lentopallojoukkuetta ja 60 laulajaa. Telttakuntia oli kuusi ja niissä yhteensä 14 yöpyjää. Aamun tavarajunan tärinä herätti telttailijat, aamu-uinnin jälkeen syötiin vielä aamupala ennen leirin purkua. Järjestelyt onnistuivat hienosti ja sää suosi. Sovittiin, että tapahtuma toteutetaan myös tulevana vuonna. Kutsutaan mukaan mm. partiot ja Latu ja polku. Tilaisuus järjestetään seuraavan kerran 31.8.2019 valtakunnallisen Suomen luonto -päivänä.

Muuta
● Yhdistys oli kolmen henkilön voimin mukana Rakenna ja sisusta -messuilla 9-11.2.2018 Mynämäen kunnan osastolla markkinoimassa Mynämäkeä asuinpaikkana.
● Yleisavustusta ja talkoorahaa anottiin kunnalta 31.1 mennessä edellisvuosien tapaan.
● Talven oikullisuus peruutti monitoimikentän ystävänpäiväksi aiotun tapahtuman, mutta luistelu ja hiihto onnistuivat. Hiihtokausi kesti joen jäällä 8.2.-14.3. Joki tarjosi myös luistelubaanan viikon verran.
● Asmandian kesäausi alkoi 28.4, kun laskettiin laituri ja kanootit veteen, raivattiin pusikoita pois ja tehtiin polttopuita.
● Kevätmarkkinat järjestettiin Asmandiassa 19.5 ja samalla rantalentiskentän vihkiäiset. Kävijöitä oli noin 100.
● Talkoo- ja muita työryhmiä eri kokoonpanoissa kokoontui useasti kevään aikana ja kesän kynnyksellä laatimaan työsuunnitelmia, muistioita, raportteja, talkoolistoja ja talkootapahtumia.
● Opastaulu Asmandian alueen kentistä valmistui 2.6.2018.
● Ponitapahtumassa 19.8. Aseman kentällä yhdistyksemme oli mukana buffetin pidossa.
● Seurakunnan aikuispartion aloitustapahtuma 23.8. Asmandiassa, Tapahtuman aiheina oli ruoan valmistaminen tulilla ja retkikeittimillä.
● Partiolaisten metsäkirkko 16.9 kokoontui ja ruokaili Asmandian laavulla.
● Mynämäen ”elävän joulukalenterin” ensimmäinen luukku avautui 1.12 Asmandiassa, järjestäjänä MLL:n Mynämäen osasto.
● Talkoolaisten ja kylähallituksen yhteinen jouluruokailu järjestettiin 4.12.2018 koululla – maisteltiin, muisteltiin ja kehiteltiin uusia ideoita.

Kiitos toimeliaasta vuodesta Asemanseudulla toimiville yrityksille; Rouhiaisen Kivi Oy, Steel Master Finland Oy, Sundellin Puutarha, Ruuvi ja Ratas Osuuskunta, MR Apupalvelut Ky, Kokon Moniapu, sekä Mynämäen kunta ja Ravakka Ry.