Jatkoimme kyläkyselyn vastausaikaa!

Olemme saaneet jo jonkin verran vastauksia kyselyymme – kiitos niistä! Jotta mahdollisimman moni ehtisi vielä vastata, olemme jatkaneet vastausaikaa 10.4.2019 saakka.

Kerrothan siis tämän tämän Kyläkysely-linkin  avulla, millaista Asemanseudulla on asua ja millaisena se koetaan – onko ympäristö viihtyisä, löytyykö omalta kylältä tekemistä ja palveluja? Mitä muuta voitaisiin vielä tehdä asian eteen? Miten kyläyhdistys voisi siinä auttaa? Voit myös antaa omia kehitysehdotuksiasi ja -ideoitasi.

Mynämäen Asemanseudun Kylät ry:n toiminnan ydinajatuksena on lisätä asuinympäristön tunnettuutta, viihtyisyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. Tavoitteena on pitää Asemanseutu vireänä ja houkuttelevana asuinalueena, jonka asukkaat toimivat aktiivisesti yhdessä.

Edellinen kyläkysely ja siitä laadittu kyläsuunnitelma on tehty vuonna 2013. Suurin osa silloin ajankohtaisista asioista on sittemmin toteutettu eri hankkeilla. Pääpaino on ollut Asmandian alueen koko perheen vapaa-ajan, liikunnan ja ulkoilun hankkeissa. Toivomme, että mahdollisimman moni löytää Asmandiaan, Aseman kentälle ja luontopoluille ja saa niiden kautta virkistystä ja hyvinvointia vapaa-aikaansa!