Syyskokouksen satoa

Syyskokous järjestettiin Aseman koululla 8.11. 2017 klo 18. Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat.

Tämän lisäksi käytiin läpi ja hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Toimintasuunnitelma on seuraavanlainen:

Toimintasuunnitelma 2018

Yhdistyksen tavoitteena on edistää Mynämäen Asemanseudun kylien elinvoimaisuutta. Tähän tavoitteeseen pyrkiessään yhdistys suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla lisätään asuinympäristön vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä sekä asukkaiden hyvinvointia. Yhdistys osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan seudun kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa. Tavoitteena on säilyttää Asemanseutu vireänä ja houkuttelevana asuinalueena, jonka peruspalvelut ovat kunnossa ja jonka asukkaat toimivat aktiivisesti yhdessä. Kyläyhdistys on myös aktiivinen toimija kylien neuvottelukunnan toiminnassa ja kylien yhteisissä hankkeissa.

Kokoukset

Hallitus kokoontuu kerran kuussa, poislukien heinäkuu. Sääntömääräisiä kyläkokouksia on kaksi, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Tämän lisäksi eri toimikunnat (hanketoimikunnat, tapahtumatoimikunnat, jne), joita perustetaan tarpeen mukaan, järjestävät kokouksia tarvittaessa. Sääntömääräisistä kokouksista ilmoitetaan Vakka-lehdessä sekä facebook- ja internet-sivuilla.

Tiedotus

Yhdistyksen tapahtumista, kokouksista ja hankkeista tiedotetaan aktiivisesti. Uutta kotisivuamme http://www.mynamaenasemanseutu.net päivitetään säännöllisesti. Tätäkin useammin päivitetään facebook-sivua Asemanseudun ihmeet/ luonto- ja ulkoilupolku. Lisäksi pyritään saamaan juttuja Vakka-lehteen. Näiden lisäksi jaettaan Asemanseudun n. 270 kotitalouteen tiedotteita tapahtumista (tarpeen mukaan).

Hankkeet

Tällä hetkellä meneillään on Asemanseutu ylös, ulos ja liikkeelle -hanke, joka mahdollistaa monitoimikaukalon rakentamisen Aseman kentälle, rantalentopallokentän ja petanque-/mölkkykentän rakentamisen Asmandiaan sekä näitä alueita yhdistävän, rannalla ja metsissä kiertävän lyhyen frisbeegolf-radan tekemisen. Rakennustyöt ovat jo alkaneet, rantalentopallokenttä on valmis, monitoimikaukaloon päästäneen pelaamaan kiekkoa jo tänä talvena ja valmiiksi hanke saatetaan vuoden 2018 aikana.

Aluillaan on myös Vallaisten vallassa -hanke, jonka avulla luontopolkuverkostoa kehitetään entisestään. Siinä polkuverkostoa suunnataan uusien alueiden kautta ja Asmandian aluetta kehitetään monipuolisemmaksi retkeilijöiden tarpeita paremmin tukevaksi kokonaisuudeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että reitti linjataan osin uudestaan ja muodostetaan kehämäiseksi. Kyltit tehdään pitkäikäisemmästä materiaalista ja niiden sijoittelua parannetaan. Reittien kuljettavuutta parannetaan siirtämällä kiviä ja rakentamalla portaita, tarvittaessa myös suojakaiteita tai -aitoja. Reiteille rakennetaan levähdyspaikkoja, joissa on penkkejä ja pöytiä ja liittymäkohtiin merkitään pienet pysäköintialueet. Linnavuorelle rakennetaan näköalalava. Reitille sijoitetaan QR-koodeja sisältäviä informaatiopisteitä. Asmandian laavulle rakennetaan yleisö-wc sekä varastokoppi. Asmandian laavun tulisijaa parannetaan ja tehdään sellaiseksi, että se täyttää myös luontoyrittäjien tarpeet. Reitin suunnittelussa käytetään apuna luontomatkailuasiantuntijaa. Rahoitus on saatu Ravakan kautta Leaderilta.

Kyläkimara

Vuoden 2017 aikana Kyläkimaran tapahtumasarjan järjestivät Mynämäen kylät Mynämäen kunnan Suomi 100 -tapahtumia varten myöntämällä avustuksella. Kimara on suunnattu yli 65-vuotiaiden toimintakykyä ylläpitävään toimintaan. Yhdistyksemme on keskeisissä tehtävissä hankkeen koordinoinnissa ja taloudenpidossa. Lähinnä raportoinnista ja taloushallinnosta koostuvia tehtäviä riittää vielä hieman uuden toimintavuoden alussa.

Asemanseudun kyläsuunnitelman 20132017 päivittäminen

Kyläläisiltä v. 2011 laajasti kyselty, syyskokouksessa 14.11.2013 hyväksytty kyläsuunnitelma vaatii päivittämistä ja jatkotyöstämistä. Tarkastelun kohteena on se, miten suunnitelma on toteutunut ja mitä uutta tarvitaan Asemanseudun kehittymiseksi.

Toiminta 2018 / “Vuosikello”:

Talvikausi  

 • Monitoimikaukalon virallinen käyttöönotto: jäädisko (esim. ystävänpäivänä, mikäli keli sallii)
 • Kylä- ja tonttimarkkinointiin osallistuminen Rakennus-sisustus messuilla 9-11.2.2018
 • Latureitistön tekeminen ja ylläpito lähialueen pelloilla sekä jokiuomassa

Kevätkausi

 • Laiturin ja kanoottien vesillelasku
 • Vallaisten vallassa -hankkeen aloitus
 • Talkoita luontopolulla, Asmandiassa, kentällä
 • Varasto-käymälärakennuksen rakentaminen
 • Rantalentopallokentän ja petanque-/mölkkykentän rakentaminen
 • Mölkky/petanque-kisat (myös ikäihmisille)

Kesäkausi

 • Hanketalkoita
 • Hankejuhla Asmandiassa (esim. leikkimieliset kisat rantalentopallon parissa)
 • Peli-iltoja rantalentopallokentällä ja petanque-/mölkkykentällä
 • Avoimet Kylät tapahtuma 9.6. (vieraillaan muiden kylien tapahtumissa)
 • Kylän markkinointi Laurin markkinoiden yhteydessä
 • V-S kylätoimintapäivään osallistuminen

Syyskausi

 • Hanketalkoita
 • Peli-iltoja / pelipäiviä viikonloppuisin
 • Syysmarkkinat
 • Kyläsuunnitelman uudistaminen

Syys/Talvikausi 

 • Asmandian Joulu -tapahtuma
 • Kentän jäädyttäminen (sään salliessa)

Muu toiminta: Kanooteista voidaan periä käyttökorvausta, jonka määrän hallitus päättää ennen melontakauden alkua. Kannustetaan asukkaita käyttämään hyväksi retkeily- ja ulkoilureitistöä sekä Asmandian aluetta eri vuodenaikoina.

Jäsenhankinta: Jäseniä hankitaan aktiivisesti tiedotteilla ja tapahtumissa. Jo jäsenille lähetetään erillinen jäsenmaksulappu.

Edustukset ja yhteistyö; Kylien neuvottelukuntaan osallistuminen jatkuu, Muiden kyläyhdistysten toimintaan tutustuminen ja yhteistyö jatkuvat. Yhteistyö paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa jatkuu.